Vellykket ADHD-kurs for voksne

17 personer deltok i forrige uke (uke 46) på det første LMS-kurs rettet mot voksne som har diagnosen ADHD, og deres pårørende.

Fra venstre: Susanne Leithe, ADHD Norge, Ian Dawson, fagkonsulent og Daniela Usken, psykiater Nordlandssykehuset.

Kurset hadde som hensikt å gi pasienter og pårørende mer informasjon om sykdommen, behandlingen og faktorer som kan styrke mestring i hverdagen, samt mulighet for å treffe andre som lever med ADHD for erfaringsutveksling. 

Det var innlegg fra bl.a. psykologspesialist Pål Larsen, psykiater Daniela Usken, hjelpemiddelsentralen ved Leif Rune Willumsen, NAV ved Elin Simonsen og Susanne Leithe fra ADHD Norge.

 - Dette bli ikke det siste kurs om temaet. Kurset var fulltegnet og vi har en venteliste for neste kurs som vi håper å arrangere tidlig 2019, sier fagkonsulent Ian Dawson i Nordlandssykehuset.

Kurset var et samarbeid mellom ADHD Norge, Salten distriktspsykiatrisk senter og Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset.