Verdens prematurdag!

17. november er det Verdens prematurdag. Nyfødt intensiv i Bodø tar hvert år imot om lag 250 barn som er født for tidlig eller som trenger helsehjelp. 

Verdens prematurdag

Verdens prematurdag 17. november er en av årets viktigste dager til å øke bevisstheten rundt utfordringer og byrder knyttet til prematurfødsel, lokalt og globalt. Merkedagen ble opprettet i 2008, av den europeiske interesseorganisasjonen EFCNI og deres samarbeidspartnere blant Europas foreldredrevne prematurforeninger.

Nyfødt intensiv ved Nordlandssykehuset i Bodø tar imot familier fra hele Nordland, der babyen kommer til verden lenge før planlagt termin. Dette byr på ulike utfordringer, og mye spenning og utrygghet for foreldrene.

- Vi som jobber på Nyfødt intensiv har som mål å ivareta familien og den nyfødte på best mulig måte. Vi tilrettelegger for familiebasert omsorg der foreldrene er inkludert fra første stund, sier assisterende enhetsleder Hanne Sofie Ramstad Andreasson.

Mor-barn-vennlig

Nyfødt intensiv behandler for tidlig fødte barn fra svangerskapsuke 26, og syke nyfødte barn. Hvert år tar enheten imot om lag 250 nyfødte barn som trenger hjelp. 
Enheten har et bredt tverrfaglig miljø og er sertifisert som mor-barn-vennlig. 

Kuvøsteteam

- Det bekrefter at vi er opptatte av at barnet skal få ha familien sammen med seg det meste av tiden. De som er født for tidlig opplever uker og måneder på sykehus, og foreldrene skal føle seg trygge når de reiser hjem, sier hun.

I en overgang til utskrivelse, kan Nordlandssykehuset i noen tilfeller behandle barnet hjemme ved hjelp av regelmessige hjemmebesøk, kalt NAST-ordning. 

- Vi har et opplæringsprogram for alle ansatte der de skal sette seg inn i problematikken til det for tidlig fødte barnet. Vi øver oss opp i å tolke deres signaler for å kunne yte individuell og tilrettelagt pleie. 

Foreldrene blir videre veiledet til å lese barnet sitt, og gradvis bidra og til slutt overta omsorgen.

- Vi tilstreber å skåne det umodne, premature barnet for stimuli som forårsaker stress, slik at de kan puste, vokse og utvikle seg så normalt som mulig. Det stiller en del krav til omgivelsene og det utstyret vi bruker på enheten, sier Andreasson. 

Små mirakler

Dessverre reduserer Covid-19-pandemien foreldrenes omgang med øvrig familie og venner, og gir dem begrensninger under sykehusoppholdet. 

- Samtidig ser vi at det tilfører mer ro i tilværelsen deres, og økt fokus på den nyfødte, sier hun og tilføyer: 

- Å jobbe innenfor dette feltet er utrolig spennende og givende. Det er virkelig små mirakler som vi er så heldige å få være en del av.