HELSENORGE

- Vi ønsker flere masterkandidater inn i forskningen

- Nordlandssykehuset ønsker at flere tar master- og videreutdanning. Dette kan åpne mange dører inn i forskningsarbeid. 

Petter Øien

Seksjonsleder for forskning ved Nordlandssykehuset, Petter Øien, ønsker flere sykepleiere inn i forskningsmiljøet.

Det sier seksjonsleder for forskning ved Nordlandssykehuset, Petter Øien.

- Vi har mange sykepleiere med spesialisering, men relativt få med master. Vi har et ønske om å få flere sykepleiere inn i forskningen. 

 - Vi har en oppfatning at det er mange sykepleiere som ønsker å fylle på med kompetanse. 

Egne studier

Øien forteller at med en mastergrad kan flere bli motivert til å gå inn i et ph.d.-løp. 

- Fordelene med å ha sykepleiere med doktorgrad er mange. Det viktigste er at man da har flere profesjoner som driver forskning i foretaket, og at man dermed får en bredere tilnærming til forskning og et mer allsidig forskningsmiljø, sier han og tilføyer:

- Har man en doktorgrad kan man starte studier på egne felt, noe vi ser på som viktig i klinikkene. 

Åpner dører

I dag har Nordlandssykehuset flere sykepleiere som er i gang med en doktorgrad, men det er ønskelig med flere. 

- Tidligere trodde man kanskje at leger var den eneste gruppen som skulle forske i et sykehus. Slik er det definitivt ikke nå. Å være forskningsaktiv er en berikelse for mange ulike yrker i helsesektoren. Kompetanse åpner alltid dører, sier Øien.