Hva skjer før, under og etter behandling?

Aktuelt fra Nordlandssykehuset

 • 18.10.2019 Helse Nord RHF
  Snakk med barna om sykdom i familien

  Hva kan vi voksne gjøre for å hjelpe barn og ungdommer som blir pårørende? – Første bud er åpenhet, sier ekspertene i sykehusene i Helse Nord.

 • 16.10.2019 Helse Nord RHF
  Inga (85) fikk Helse Nords brukerpris

  Inga Karlsen fra Tysfjord har engasjert seg i å hjelpe andre gjennom et helt liv. Og hun har ingen planer om å gi seg med det. – Jeg liker å engasjere meg i og å prate med folk, så jeg vil fortsette å jobbe for det jeg mener er viktig.

 • 24.09.2019 Helse Nord RHF
  Forbedringsprisen til Team Slagalarm ved Nordlandssykehuset

  Teamtrening har gitt pasientene raskere behandling, personellet er tryggere på slagmottak, og Nordlandssykehuset har økt kompetansen på tvers av klinikkene.

 • 24.09.2019
  Pasientskader rammer også helsepersonell

  Pasienter og pårørende er fokus i pasientsikkerhetsarbeidet. Men også involvert helsepersonell påvirkes negativt når uønskede hendelser skjer. Kollegastøtte, satt i system, gir ansatte hjelp i etterkant.

 • 03.09.2019
  Nytt tilbud om hjerneslagkurs i Bodø

  Nordlandssykehuset starter lærings- og mestringskurs for pasienter som har hatt hjerneslag og deres pårørende. Det første kurset arrangeres 5. og 6. Desember 2019 med oppfølgingsdag 15. Januar 2020.

 • 02.09.2019 Finnmarkssykehuset
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2020

  FoU-styret for SANKS innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge.

 • 29.08.2019
  Salten DPS stengt fra 30. august – 4. september

  Alle enheter ved Salten distriktspsykiatriske senter (Mellomåsen) vil være fysisk stengt fra og med fredag 30. august kl. 15.00 til og med onsdag 04.september kl. 07.00. Årsaken er tekniske arbeider.

 • 22.08.2019
  Nytt opplæringskurs for frivillige til Pasient- og pårørendetorget

  Pasient- og pårørendetorget er et tilbud fra brukerorganisasjonene der frivillige gir informasjon om alle brukerorganisasjoner og pasientforeninger i Norge.

 • 21.08.2019 Helse Nord RHF
  Enklere rekvirering av røntgentjenester gir mindre ventetid

  Nå kan legekontorer som rekvirerer analyse av blod- og urinprøver fra sykehusene i Nord-Norge, bruke samme løsning til å bestille røntgentjenester. Fastlege Fredrik Fredriksen ved Utsikten legekontor i Tromsø synes bestillingsløsningen er genial!

 • 17.07.2019 Helse Nord RHF
  Medtronic insulinpumpe

  Informasjon til deg som har fått en MiniMed 508, eller MiniMed Paradigm fra oss, i løpet av de siste fem årene.

 • 04.07.2019 Helse Nord RHF
  Ny anbudskonkurranse på pasientreiser

  Sykehusinnkjøp HF på vegne av Helse Nord RHF har kunngjort fire anbudskonkurranser på pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord.

 • 03.07.2019
  Jubileumskonferanse Lærings- og mestringssenteret

  Siden oppstarten i 1999 har Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset (LMS) blitt en verdifull møteplass mellom helsepersonell og pasienter/pårørende. 20-års jubileet markeres med regional konferanse i 22. oktober.

 • 26.06.2019 Helse Nord RHF
  Hvem fortjener brukerprisen 2019?

  Regionalt brukerutvalg tildeler brukerprisen hvert andre år til en person som har gjort en ekstraordinær eller banebrytende innsats for pasienter og pårørende i Nord-Norge. Nå kan du sende inn forslag til hvem som fortjener årets pris. 

 • 25.06.2019 Helse Nord RHF
  Varselordningen endres fra 1. juli 2019

  Spesialisthelsetjenesten har plikt til å varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Fra 1. juli 2019 utvides plikten til også å gjelde kommuner, tannhelsetjenester og private leverandører av helsetjenester.

 • 24.06.2019
  Flere ringer 113 ved mistanke om hjerneslag

  Resultater fra Hjerneslagregisteret bekrefter med sikkerhet at "Prate, smile, løfte-kampanjen" har hatt effekt.

 • 14.06.2019 Helse Nord RHF
  Utlysing av helseforskningsmidler for 2020

  Helse Nord lyser ut midler til helseforskning for 2020, med søknadsfrist 1. september 2019.

 • 30.04.2019 Helse Nord RHF
  Ja til lungekreftmedisin

  Pembrolizumab fikk ja i Beslutningsforum. Dessuten innføres kateterbasert lukning av foramen ovale for de som har gjennomgått kryptogent hjerneslag. To andre kreftlegemidler, i tillegg til legemidler til HIV-infeksjon og psoriasisartritt fikk også ja.

 • 26.04.2019
  Om flystreiken

  Pasientreiser: Streiken i SAS får konsekvenser for flere av våre pasienter. Her finner du informasjon om hvordan du som pasient skal forholde deg under de pågående konflikten.

 • 10.04.2019
  Når ambulansen er kjørt

  I løpet av våren vil alle ambulansestasjoner i Nordlandssykehuset få besøk av Remi Helland og Berit Lofthus. De har med seg materiell som skal bidra til at barn som pårørende får nødvendig informasjon og oppfølging – når ambulansen er kjørt...

 • 26.03.2019
  Redningshelikopteret får blod ombord

  Redningshelikopteret har fått blodprodukter som en del av sitt beredskaps oppsett. - Vi flytter nå muligheten for viktig behandling ut av sykehuset. Det utgjør en forskjell i den akuttmedisinske behandlingskjeden og kan i noen tilfeller red...

 • 06.03.2019
  Har du lyst til å bli med i Nordlandssykehusets ungdomsråd?

  «Det har vært fint å kunne få bruke våre erfaringer med sykdom på noe som gir mening. Det har vært kjempegøy, hyggelig og slitsomt og vi har lært masse på kort tid."

 • 25.02.2019
  Nytt avansert forskningsutstyr ved Nordlandssykehuset

  Nordlandssykehuset tar i bruk konfokalt mikroskop med superoppløsning i forskning på antibiotikaresistens, immunforsvar og kreft.

 • 11.02.2019
  Pasient- og pårørendetorget trenger flere frivillige

  Pasient- og pårørendetorget er et tilbud fra brukerorganisasjonene der frivillige gir informasjon om alle brukerorganisasjoner og pasientforeninger i Norge.

 • 29.01.2019 Helse Nord RHF
  Tre legemidler til eosinofil astma

  Beslutningsforum for nye metoder innfører tre preparater til behandling av pasienter med alvorlig eosinofil astma. Alle tre preparatene er med tilbudt pris kostnadseffektive. Ni metoder ble besluttet i Beslutningsforum sitt første møte i år.

 • 12.12.2018 Helse Nord RHF
  Nytt anbud på pasientreier

  Helse Nord RHF har kunngjort anbudskonkurranse på pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord.

 • 07.12.2018
  Bedre pasientsikkerhet med farmasøyt i akuttmottak?

  Sykehusapotek Nord har i samarbeid med Nordlandssykehuset, UNN Tromsø, UNN Harstad og Universitetet i Tromsø mottatt 20 millioner til forskningsprosjektet «Farmasøyt i akuttmottak». Prosjektet skal se på om det blir bedre pasientsikkerhet o...

 • 05.12.2018
  Skal forske på spiseforstyrrelse og familien

  Nå skal stipendiatene Jannike Karlstad og Karin Hartviksen gjennomføre to phd-prosjekter ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser (SPIS). – Dette betyr enormt mye for samarbeidet mellom Nordlandssykehuset og Nord universitet og er selvsa...

 • 04.12.2018 Helse Nord RHF
  Tryggere cellegiftbehandling ved Nordlandssykehuset

  Cellegift er den medikasjonen hvor det gjøres flest feil. Det siste året har i kreftavdelingen ved Nordlandssykehuset ikke hatt et eneste tilfelle av feilmedisinering. Nå får avdelingen Helse Nords forbedringspris.

 • 03.12.2018
  Storfornøyd med tildeling av forskningsmidler

  1. september i år var det som vanlig frist for å søke forskningsmidler fra Helse Nord, og fredag 30. november kom resultatet. Nordlandssykehuset hadde sendt inn 12 søknader, og fikk til sammen tilslag på sju prosjekter. 

 • 23.11.2018
  Nordlandssykehuset Bodø starter teamtrening på slagalarm

  Prosjekt slagalarm som ble opprettet i 2013 har ført til at mange pasienter ved Nordlandssykehuset har fått raskere akuttbehandling ved hjerneslag. - Vi er gode på slagbehandling, men vi kan bli enda bedre sier Team Slagalarm. 

 • 19.11.2018
  Vellykket ADHD-kurs for voksne

  17 personer deltok i forrige uke (uke 46) på det første LMS-kurs rette mot voksne som har diagnose ADHD og deres pårørende.

 • 14.11.2018 Finnmarkssykehuset
  Samisk nasjonalt brukerråd er opprettet

  Fellessamling av samiske brukerrepresentanter i Tromsø 2. november, førte til opprettelsen av samisk nasjonalt brukerråd.

 • 14.11.2018
  Doktordisputas for psykologspesialist Erling Kvig

  Psykolog Erling Inge Kvig ved Nordlandssykehuset PHR klinikken forsvarer sin doktorgradsavhandling fredag 23. november. Avhandlingen bygger på en studie gjennomført i Nordland der formålet var å finne ut om pasienter med førstegangspsykose...

 • 09.11.2018
  Tre studier ved fysioterapiavdelingen i Nordlandssykehuset presentert på internasjonale kongresser i Europa og Canada

  Forskningsresultatene fra tre forskjellige studier gjennomført ved fysioterapiavdelingen i Nordlandssykehuset har blitt presentert på tre forskjellige internasjonale kongresser i Europa og i Canada. 

 • 07.11.2018
  Kan du tenke deg å bli kollegastøtte?

  Har du erfaring med hvordan alvorlige hendelser påvirker arbeidstaker og arbeidsmiljø? Er du opptatt av pasientsikkerhet, men vet at et trygt og støttende kollegium er en forutsetning for å kunne snakke åpent om feil og forbedringspotensial...

 • 01.11.2018 Helse Nord RHF
  Nytt helseatlas for dagkirurgi - fortsatt stor variasjon

  Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) har lansert et oppdatert helseatlas om dagkirurgi tre år etter at det første kom. De geografiske forskjellene er fortsatt store, tross fokuset i årene etter. 

 • 01.11.2018 Helse Nord RHF
  Ekspertpanel for alvorlig syke pasienter etablert

  Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten skal gi alvorlig syke pasienter med kort tid igjen å leve en mulighet til å få en ny medisinsk vurdering. Ekspertpanelet er nå lansert, og åpner for å ta imot henvendelser. 

 • 22.10.2018
  Pakkeforløp psykisk helse og rus

  Mandag 08.10.18 ble det arrangert en regional lanserings og implementeringskonferansen for pakkeforløp psykisk helse og rus. 

 • 18.10.2018 Helse Nord RHF
  Ny spesialistutdanning skal gi bedre pasientbehandling

  Et knapt halvår gjenstår før den nye spesialistutdanningen for leger innføres i alle helseforetakene. – Foretakene i nord er rimelig i rute, sier Elin Skog i regionalt utdanningssenter ved UNN.

 • 25.09.2018 Helse Nord RHF
  Krever tiltak for å øke antall donorer

  Tall fra Oslo universitetssykehus viser at det så langt i år er gjennomført langt færre organdonasjoner enn på samme tid i fjor. Nå setter helseministeren igang flere tiltak.

 • 18.09.2018 Finnmarkssykehuset
  "Hvordan bli en bedre helsepedagog" og rådgiverdagen

  4. - 5. september ble fagdagene for "Hvordan bli en bedre helsepedagog?" arrangert for 109 deltakere i Kirkenes. 6. september arrangerte fagnettverket for ansatte på Lærings- og mestringssentrene i Helse Nord «rådgivermøte». Her kan du lese...

 • 13.09.2018 Helse Nord RHF
  Pakkeforløp innføres for psykisk syke og rusavhengige

  – Vi trenger trygghet og forutsigbarhet når sykdom rammer, sa helseminister Bent Høie under lanseringen av pakkeforløpene for psykisk helse og rus. De første pasientene kan henvises fra 1. januar 2019.

 • 05.09.2018 Helse Nord RHF
  Her går startskuddet for en historisk satsing på samiske helsetjenester

  Helse Nord RHF, i tett samarbeid med Sametinget, er i gang med jobben som skal sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.

 • 24.08.2018
  Brukerutvalget i Rønvik

  Brukerutvalget i Nordlandssykehuset møttes tidligere denne uken, og dette møtet ble avholdt i Rønvik i Bodø hvor medlemmene både fikk sett seg rundt og ble informert om arbeidet i Psykisk helse og rus-klinikken.

 • 11.07.2018
  Spennende forskningsrapport for 2017

  Forskningen har viktige funksjoner for foretaket, og representerer et område som har vært i sterk vekst de siste årene. Når man leser forskningsrapporten for 2017, fremgår det at dette er en utvikling som ser ut til å fortsette.

 • 05.07.2018
  Penger til innovasjonsprosjekter tildelt Nordlandssykehuset

  I april var det frist for å søke Helse Nord om midler til innovasjonsprosjekter. Etter at komiteen hadde behandlet søknadene, ble det klart at Nordlandssykehuset mottok støtte til hele fem prosjekter. En fellesnevner for nesten alle prosjek...

 • 28.06.2018 Helse Nord RHF
  Snart kan denne sykdommen være utryddet i Norge

  Nye direktevirkende legemidler gjør at hepatitt C snart kan være en saga blott. Nå jobbes det med en nasjonal strategi for å nå målet så raskt som mulig.

 • 22.06.2018
  Sommerdrift ved fødestua i Lofoten 2018

  Fødestua ved NLSH Lofoten vil også i 2018 ha sommerdrift i 4 uker. I år blir perioden 09. juli til 6. august.

 • 18.06.2018 Helse Nord RHF
  Utlysning av helseforskningsmidler for 2019

  Helse Nord lyser ut midler til helseforskning for 2019. Søknadsfristen er 1. september 2018, kl. 16.00.

 • 08.06.2018
  Akuttmottaket i Lofoten feirer gode resultater!

  For sepsispasienter er tid til antibiotika et kritisk mål. Torsdag 7 juni feiret akuttmottaket i Lofoten de kjappeste sepsismottakene i forbedringsprosjektet «Stopp sepsis».

Arrangementer i Nordlandssykehuset