Koronavirus

Grønn beredskap

Nordlandssykehuset er i grønn beredskap på grunn av koronavirus-utbruddet, og vi er forberedt på å ta imot koronasyke pasienter. Click the link below for information about our handling of the coronavirus.

Hva skjer før, under og etter behandling?

Aktuelt fra Nordlandssykehuset

Se alle nyhetene