Hva skjer før, under og etter behandling?

Utvalgte undersøkelser og behandlinger - A til Å

Arrangementer i Nordlandssykehuset

26.01 torsdag

Sistehjelpskurs

Omsorg ved livets slutt, er det noe som interesserer deg? Palliativt team/ Nordlandssykehuset inviterer til Sistehjelpskurs.

14.02 tirsdag

Møte i Brukerutvalget 14. februar 2017

Agenda og sakspapirer legges ut her så snart de er sendt ut

15.02 onsdag

Regional pasientsikkerhetskonferanse 2017

Tema: Hvordan bygge en forbedringsorientert organisasjon? Det andre offeret - hvordan ivaretar vi helsepersonell når skaden har skjedd? Hvordan håndtere varsling i praksis?

21.03 tirsdag

Møte i Brukerutvalget 21. mars 2017

Sakspapirer og protokoll legges ut her så snart de er sendt ut

18.04 tirsdag

Møte i Brukerutvalget 18. april 2017

Sakspapirer og protokoll legges ut her så snart de er sendt ut

20.04 torsdag

Lungekreft

Lærings- og mestringskurs for deg som har lungekreft og har vært behandlet med kirurgi, stråling eller cellegift. Du er velkommen til å invitere en av dine nærmeste til å delta på kurset sammen med deg.

09.05 tirsdag

Møte i Brukerutvalget 9. mai 2017

Sakspapirer og protokoll legges ut her så snart de er sendt ut

12.06 mandag

Møte i Brukerutvalget 12. juni 2017

Agenda og sakspapirer legges ut her så snart de er sendt ut

13.06 tirsdag
24.08 torsdag

Møte i Brukerutvalget 24. august 2017

Agenda og sakspapirer legges ut her så snart de er sendt ut

27.09 onsdag

Møte i Brukerutvalget 27. september 2017

Agenda og sakspapirer legges ut her så snart de er sendt ut

Se flere kommende arrangementer ()

Hjerteskolen etter hjerteinfarkt

Lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerteinfarkt og en av dine nærmeste pårørende

Tinnitus

Lærings- og mestringskurs for deg som har Tinnitus og en av dine nærmeste pårørende

Brystkreft

Lærings- og mestringskurs for kvinner og menn som er operert for brystkreft og deres pårørende.

Hofteskole

Lærings- og mestringskurs for deg som skal få operert inn hofteprotese og en av dine nærmeste.

ADHD/ADD hos barn og ungdom

Kurs for foreldre/foresatte til barn/ungdom med ADHD/ADD

KOLS 3- dagers kurs

3- dagers lærings- og mestringskurs i gruppe for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende

Diabetes Drop-in

3- timers drop-in kurs med fokus på grunnleggende kunnskap om Diabetes type 2

Diabetes

3 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 1 eller Diabetes type 2 og deres pårørende.

Kurs om Tourettes hos barn

Kurs for foreldre/foresatte til barn med Tourettes syndrom.

Prostatakreft

Lærings- og mestringskurs for personer med Prostatakreft og deres pårørende.

Fatigue etter kreftbehandling hos voksne

Lærings- og mestringskurs for voksne personer med Fatigue etter kreftbehandling og deres pårørende.

KOLS- kurs

Lærings- og mestringskurs for pasienter med Kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende.

Stomi

Lærings- og mestringkurs for deg som har stomi eller bekkenreservoar og en av dine pårørende

Multippel Sklerose

Lærings- og mestringskurs for deg med MS og en av dine pårørende

Revmaskolen

3 dagers Lærings- og mestringskurs for voksne personer med Revmatoid Artritt, Psoriasisleddgikt eller Bektherev og deres pårørende.

Astmaskole for ungdom

To dagers lærings- og mestringskurs for ungdom i aldersgruppen 12-16 år med foreldre og aldersgruppen 16 - 20 år der foreldre er velkommen til å være med.

Astma

To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med astma og en av dine pårørende.

Starthjelp

4 kursdager(2+2 dager) for foreldre som har små barn med nedsatt funksjonsevne

Epilepsi barn

2 dagers foreldrekurs om epilepsi hos barn

Se flere faste arrangementer ()