Hva skjer før, under og etter behandling?

Aktuelt fra Nordlandssykehuset

 • Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
  10.02.2020 Helse Nord RHF
  Løst: Datatekniske problemer i sykehusene

  Alle sykehusene i Helse Nord har i dag hatt datatekniske problemer med pasientjournalsystemene. Problemene er løst.

 • forsker og spesialist i nevrologisk fysioterapi Britt Normann.
  16.01.2020
  Helse Nords forskningspris tildelt Britt Normann ved Nordlandssykehuset

  I forbindelse med den regionale forsknings- og innovasjonskonferansen i Tromsø 15. og 16. januar ble Helse Nords forskningspris tildelt forsker og spesialist i nevrologisk fysioterapi Britt Normann. Komiteen valgte å dele prisen mellom Norm...

 • Psykiater Viola Melvik og klinisk farmasøyt Margareth Kristiansen. Foto: Vidar Andreassen
  16.01.2020
  Helse Nords innovasjonspris tildelt prosjekt ved Nordlandssykehuset

  I forbindelse med den regionale forsknings- og innovasjonskonferansen i Tromsø 15. og 16. januar ble Helse Nords innovasjonspris tildelt prosjektet «Individtilpasset dosering og legemiddelvalg i psykisk helsevern og på tvers av omsorgsnivå». 

 • 16.12.2019
  Oppdrag Samoa – helsearbeidere fra Nordlandssykehuset og UNN bidrar

  Tre ansatte fra Nordlandssykehuset og tre fra UNN er denne jula og nyttår en del av Norwegian Emergency Medical Team (NOR EMT) på Samoa, på den andre siden av jordkloden.

 • 16.12.2019
  Nordlandssykehuset tar i bruk Digipost i pasientbrev

  Nordlandssykehuset tar i bruk Digipost i pasientbrev.

 • 03.12.2019
  Doktorgrad om barn som er pårørende

  "Fra politikk til praksis: - bidrar helsepersonell til å støtte barn som er pårørende? "

 • Team Slagalarm mottar prisen
  02.12.2019 Helse Nord RHF
  Tverrfaglig samarbeid ga forbedringspris

  Etter å ha etablert systematisk trening og simulering på tvers av profesjonene, har Team Slagalarm i Nordlandssykehuset redusert behandlingstiden for slagpasienter med flere minutter. I dag mottok de Helse Nords forbedringspris for arbeidet.

 • Fra styremøte i Helgelandssykehuset.
  02.12.2019 Helse Nord RHF
  Foreslå styremedlemmer

  Har du forslag til en kandidat som kan egne seg til å sitte i styret i et helseforetak? Alle som ønsker kan foreslå styrekandidater. Fristen er 6. januar 2020.

 • Barn på Samoa
  29.11.2019 Helse Nord RHF
  Helse Nord sender helsepersonell til Samoa

  Stillehavsøya Samoa står midt i et svært alvorlig utbrudd av meslinger, med 42 døde så langt, hvorav de fleste barn. Lørdag setter seks leger og sykepleiere fra UNN og Nordlandssykehuset seg på flyet for å bistå i arbeidet.

 • 18.11.2019
  Team Slagalarm

  I anledning Hjerneuken som markeres hvert år i uke 47 har Nordlandssykehuset laget film. Hjerneuken har som mål å øke oppmerksomheten og kunnskapen om hjernen og dens sykdommer.

 • 01.11.2019
  Lærings- og mestringssenteret 20 år

  I år er det 20 år siden Nordlandssykehuset opprettet Lærings-og mestringssenteret. Dette ble feiret med jubileumskonferansen «Sammen om mestring. Læring for livet» i Nordlandssykehusets Festsal 22. Oktober. 

 • Lars Vorland og Liz Tandberg
  31.10.2019 Helse Nord RHF
  Anbefaler ikke sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

  Prosjektgruppen som har utredet en sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset (FIN), anbefaler ikke en sammenslåing. Prosjektgruppen har levert sin rapport til administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

 • Jente på lekeplass Colourbox.com
  18.10.2019 Helse Nord RHF
  Snakk med barna om sykdom i familien

  Hva kan vi voksne gjøre for å hjelpe barn og ungdommer som blir pårørende? – Første bud er åpenhet, sier ekspertene i sykehusene i Helse Nord.

 • Inga Karlsen med Brukerprisen 2019
  16.10.2019 Helse Nord RHF
  Inga (85) fikk Helse Nords brukerpris

  Inga Karlsen fra Tysfjord har engasjert seg i å hjelpe andre gjennom et helt liv. Og hun har ingen planer om å gi seg med det. – Jeg liker å engasjere meg i og å prate med folk, så jeg vil fortsette å jobbe for det jeg mener er viktig.

 • 24.09.2019 Helse Nord RHF
  Forbedringsprisen til Team Slagalarm ved Nordlandssykehuset

  Teamtrening har gitt pasientene raskere behandling, personellet er tryggere på slagmottak, og Nordlandssykehuset har økt kompetansen på tvers av klinikkene.

 • 24.09.2019
  Pasientskader rammer også helsepersonell

  Pasienter og pårørende er fokus i pasientsikkerhetsarbeidet. Men også involvert helsepersonell påvirkes negativt når uønskede hendelser skjer. Kollegastøtte, satt i system, gir ansatte hjelp i etterkant.

 • 02.09.2019 Finnmarkssykehuset
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2020

  FoU-styret for SANKS innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge.

 • 29.08.2019
  Salten DPS stengt fra 30. august – 4. september

  Alle enheter ved Salten distriktspsykiatriske senter (Mellomåsen) vil være fysisk stengt fra og med fredag 30. august kl. 15.00 til og med onsdag 04.september kl. 07.00. Årsaken er tekniske arbeider.

 • 22.08.2019
  Nytt opplæringskurs for frivillige til Pasient- og pårørendetorget

  Pasient- og pårørendetorget er et tilbud fra brukerorganisasjonene der frivillige gir informasjon om alle brukerorganisasjoner og pasientforeninger i Norge.

 • Fastlege Fredrik Fredriksen - Utsikten legekontor
  21.08.2019 Helse Nord RHF
  Enklere rekvirering av røntgentjenester gir mindre ventetid

  Nå kan legekontorer som rekvirerer analyse av blod- og urinprøver fra sykehusene i Nord-Norge, bruke samme løsning til å bestille røntgentjenester. Fastlege Fredrik Fredriksen ved Utsikten legekontor i Tromsø synes bestillingsløsningen er genial!

 • Diabetes
  17.07.2019 Helse Nord RHF
  Medtronic insulinpumpe

  Informasjon til deg som har fått en MiniMed 508, eller MiniMed Paradigm fra oss, i løpet av de siste fem årene.

 • Vei
  04.07.2019 Helse Nord RHF
  Ny anbudskonkurranse på pasientreiser

  Sykehusinnkjøp HF på vegne av Helse Nord RHF har kunngjort fire anbudskonkurranser på pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord.

 • 03.07.2019
  Jubileumskonferanse Lærings- og mestringssenteret

  Siden oppstarten i 1999 har Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset (LMS) blitt en verdifull møteplass mellom helsepersonell og pasienter/pårørende. 20-års jubileet markeres med regional konferanse i 22. oktober.

 • Colourbox.com
  25.06.2019 Helse Nord RHF
  Varselordningen endres fra 1. juli 2019

  Spesialisthelsetjenesten har plikt til å varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Fra 1. juli 2019 utvides plikten til også å gjelde kommuner, tannhelsetjenester og private leverandører av helsetjenester.

 • 113-kampanjen
  24.06.2019
  Flere ringer 113 ved mistanke om hjerneslag

  Resultater fra Hjerneslagregisteret bekrefter med sikkerhet at "Prate, smile, løfte-kampanjen" har hatt effekt.

 • 14.06.2019 Helse Nord RHF
  Utlysing av helseforskningsmidler for 2020

  Helse Nord lyser ut midler til helseforskning for 2020, med søknadsfrist 1. september 2019.

 • Colourbox.com
  30.04.2019 Helse Nord RHF
  Ja til lungekreftmedisin

  Pembrolizumab fikk ja i Beslutningsforum. Dessuten innføres kateterbasert lukning av foramen ovale for de som har gjennomgått kryptogent hjerneslag. To andre kreftlegemidler, i tillegg til legemidler til HIV-infeksjon og psoriasisartritt fikk også ja.

 • 26.04.2019
  Om flystreiken

  Pasientreiser: Streiken i SAS får konsekvenser for flere av våre pasienter. Her finner du informasjon om hvordan du som pasient skal forholde deg under de pågående konflikten.

 • 10.04.2019
  Når ambulansen er kjørt

  I løpet av våren vil alle ambulansestasjoner i Nordlandssykehuset få besøk av Remi Helland og Berit Lofthus. De har med seg materiell som skal bidra til at barn som pårørende får nødvendig informasjon og oppfølging – når ambulansen er kjørt...

 • 26.03.2019
  Redningshelikopteret får blod ombord

  Redningshelikopteret har fått blodprodukter som en del av sitt beredskaps oppsett. - Vi flytter nå muligheten for viktig behandling ut av sykehuset. Det utgjør en forskjell i den akuttmedisinske behandlingskjeden og kan i noen tilfeller red...

 • 06.03.2019
  Har du lyst til å bli med i Nordlandssykehusets ungdomsråd?

  «Det har vært fint å kunne få bruke våre erfaringer med sykdom på noe som gir mening. Det har vært kjempegøy, hyggelig og slitsomt og vi har lært masse på kort tid."

 • 25.02.2019
  Nytt avansert forskningsutstyr ved Nordlandssykehuset

  Nordlandssykehuset tar i bruk konfokalt mikroskop med superoppløsning i forskning på antibiotikaresistens, immunforsvar og kreft.

 • 11.02.2019
  Pasient- og pårørendetorget trenger flere frivillige

  Pasient- og pårørendetorget er et tilbud fra brukerorganisasjonene der frivillige gir informasjon om alle brukerorganisasjoner og pasientforeninger i Norge.

 • Colourbox.com
  29.01.2019 Helse Nord RHF
  Tre legemidler til eosinofil astma

  Beslutningsforum for nye metoder innfører tre preparater til behandling av pasienter med alvorlig eosinofil astma. Alle tre preparatene er med tilbudt pris kostnadseffektive. Ni metoder ble besluttet i Beslutningsforum sitt første møte i år.

 • Bilde av nordnorsk vei
  12.12.2018 Helse Nord RHF
  Nytt anbud på pasientreier

  Helse Nord RHF har kunngjort anbudskonkurranse på pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord.

 • Teamet.
  07.12.2018
  Bedre pasientsikkerhet med farmasøyt i akuttmottak?

  Sykehusapotek Nord har i samarbeid med Nordlandssykehuset, UNN Tromsø, UNN Harstad og Universitetet i Tromsø mottatt 20 millioner til forskningsprosjektet «Farmasøyt i akuttmottak». Prosjektet skal se på om det blir bedre pasientsikkerhet o...

 • 05.12.2018
  Skal forske på spiseforstyrrelse og familien

  Nå skal stipendiatene Jannike Karlstad og Karin Hartviksen gjennomføre to phd-prosjekter ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser (SPIS). – Dette betyr enormt mye for samarbeidet mellom Nordlandssykehuset og Nord universitet og er selvsa...

 • Siv Gyda Aanes
  04.12.2018 Helse Nord RHF
  Tryggere cellegiftbehandling ved Nordlandssykehuset

  Cellegift er den medikasjonen hvor det gjøres flest feil. Det siste året har i kreftavdelingen ved Nordlandssykehuset ikke hatt et eneste tilfelle av feilmedisinering. Nå får avdelingen Helse Nords forbedringspris.

 • 03.12.2018
  Storfornøyd med tildeling av forskningsmidler

  1. september i år var det som vanlig frist for å søke forskningsmidler fra Helse Nord, og fredag 30. november kom resultatet. Nordlandssykehuset hadde sendt inn 12 søknader, og fikk til sammen tilslag på sju prosjekter. 

 • TEAM SLAGALARM: Sanna P. Olsen, Cecilie Rød, Kristin Berg Pettersen, Maria C. Holand, Diana H. Berg og Ida Bakke.
  23.11.2018
  Nordlandssykehuset Bodø starter teamtrening på slagalarm

  Prosjekt slagalarm som ble opprettet i 2013 har ført til at mange pasienter ved Nordlandssykehuset har fått raskere akuttbehandling ved hjerneslag. - Vi er gode på slagbehandling, men vi kan bli enda bedre sier Team Slagalarm. 

 • 19.11.2018
  Vellykket ADHD-kurs for voksne

  17 personer deltok i forrige uke (uke 46) på det første LMS-kurs rette mot voksne som har diagnose ADHD og deres pårørende.

 • 14.11.2018 Finnmarkssykehuset
  Samisk nasjonalt brukerråd er opprettet

  Fellessamling av samiske brukerrepresentanter i Tromsø 2. november, førte til opprettelsen av samisk nasjonalt brukerråd.

 • Portrett psykologspesialist Erling Kvig
  14.11.2018
  Doktordisputas for psykologspesialist Erling Kvig

  Psykolog Erling Inge Kvig ved Nordlandssykehuset PHR klinikken forsvarer sin doktorgradsavhandling fredag 23. november. Avhandlingen bygger på en studie gjennomført i Nordland der formålet var å finne ut om pasienter med førstegangspsykose...

 • Fra en av de tre konferansene. Ellen C. Arntzen (t.v.) og Britt Normann, Nordlandssykehuset.
  09.11.2018
  Tre studier ved fysioterapiavdelingen i Nordlandssykehuset presentert på internasjonale kongresser i Europa og Canada

  Forskningsresultatene fra tre forskjellige studier gjennomført ved fysioterapiavdelingen i Nordlandssykehuset har blitt presentert på tre forskjellige internasjonale kongresser i Europa og i Canada. 

 • Kollegastøtte - illustrasjon. Foto: Børre Arntzen
  07.11.2018
  Kan du tenke deg å bli kollegastøtte?

  Har du erfaring med hvordan alvorlige hendelser påvirker arbeidstaker og arbeidsmiljø? Er du opptatt av pasientsikkerhet, men vet at et trygt og støttende kollegium er en forutsetning for å kunne snakke åpent om feil og forbedringspotensial...

 • 01.11.2018 Helse Nord RHF
  Nytt helseatlas for dagkirurgi - fortsatt stor variasjon

  Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) har lansert et oppdatert helseatlas om dagkirurgi tre år etter at det første kom. De geografiske forskjellene er fortsatt store, tross fokuset i årene etter. 

 • Ekspertpanelet
  01.11.2018 Helse Nord RHF
  Ekspertpanel for alvorlig syke pasienter etablert

  Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten skal gi alvorlig syke pasienter med kort tid igjen å leve en mulighet til å få en ny medisinsk vurdering. Ekspertpanelet er nå lansert, og åpner for å ta imot henvendelser. 

 • 22.10.2018
  Pakkeforløp psykisk helse og rus

  Mandag 08.10.18 ble det arrangert en regional lanserings og implementeringskonferansen for pakkeforløp psykisk helse og rus. 

 • LIS-konferanse i Tromsø
  18.10.2018 Helse Nord RHF
  Ny spesialistutdanning skal gi bedre pasientbehandling

  Et knapt halvår gjenstår før den nye spesialistutdanningen for leger innføres i alle helseforetakene. – Foretakene i nord er rimelig i rute, sier Elin Skog i regionalt utdanningssenter ved UNN.

 • Lofthus, Høie og Bergland på Rikshospitalet
  25.09.2018 Helse Nord RHF
  Krever tiltak for å øke antall donorer

  Tall fra Oslo universitetssykehus viser at det så langt i år er gjennomført langt færre organdonasjoner enn på samme tid i fjor. Nå setter helseministeren igang flere tiltak.

Arrangementer i Nordlandssykehuset