Hva skjer før, under og etter behandling?

Utvalgte undersøkelser og behandlinger - A til Å

Arrangementer i Nordlandssykehuset

28.03 tirsdag

IBD -Kurs om Morbus Crohn og Ulcerøs Kolitt, Vesterålen

Lærings- og mestringskurs for deg som har mage- tarm lidelser. Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt bruker- og pårørenderepresentant som forteller om sine erfaringer.

18.04 tirsdag

Møte i Brukerutvalget 18. april 2017

Sakspapirer og protokoll legges ut her så snart de er sendt ut

20.04 torsdag

Lungekreft

Lærings- og mestringskurs for deg som har lungekreft og har vært behandlet med kirurgi, stråling eller cellegift. Du er velkommen til å invitere en av dine nærmeste til å delta på kurset sammen med deg.

09.05 tirsdag

Møte i Brukerutvalget 9. mai 2017

Sakspapirer og protokoll legges ut her så snart de er sendt ut

12.06 mandag

Møte i Brukerutvalget 12. juni 2017

Agenda og sakspapirer legges ut her så snart de er sendt ut

13.06 tirsdag
24.08 torsdag

Møte i Brukerutvalget 24. august 2017

Agenda og sakspapirer legges ut her så snart de er sendt ut

27.09 onsdag

Møte i Brukerutvalget 27. september 2017

Agenda og sakspapirer legges ut her så snart de er sendt ut

Se flere kommende arrangementer ()

Starthjelp

4 kursdager(2+2 dager) for foreldre som har små barn med nedsatt funksjonsevne

ICD

Kurs for mennesker som har ICD og deres pårørende.

Epilepsi - kurs

To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Epilepsi og en av dine pårørende. På kurset møter man både erfarne fagfolk fra ulike fagområder og en representant for brukergruppen

ADHD/ADD hos barn og ungdom

Kurs for foreldre/foresatte til barn/ungdom med ADHD/ADD

Kurs om Tourettes hos barn

Kurs for foreldre/foresatte til barn med Tourettes syndrom.

Pårørendekurs, psykisk helse og rus

Mestringskurs til deg som er pårørende til noen som har utfordringer i forhold til psykisk helse og/eller rus.

KOLS 3- dagers kurs

3- dagers lærings- og mestringskurs i gruppe for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende

Autismespekterforstyrrelse hos barn

Kurs for foreldre/foresatte som har barn med nydiagnostisert autismespekterforstyrrelse

Hofteskole

Lærings- og mestringskurs for deg som skal få operert inn hofteprotese og en av dine nærmeste.

Brystkreft

Lærings- og mestringskurs for kvinner og menn som er operert for brystkreft og deres pårørende.

Fatigue etter kreftbehandling hos voksne

Lærings- og mestringskurs for voksne personer med Fatigue etter kreftbehandling og deres pårørende.

Astmaskole for ungdom

To dagers lærings- og mestringskurs for ungdom i aldersgruppen 12-16 år med foreldre og aldersgruppen 16 - 20 år der foreldre er velkommen til å være med.

Epilepsi barn

2 dagers foreldrekurs om epilepsi hos barn

Diabetes type 2, Lofoten

3- dagers lærings- og mestringskurs for deg med Diabetes type 2 og dine pårørende.

Tinnitus

Lærings- og mestringskurs for deg som har Tinnitus og en av dine nærmeste pårørende

Hjerteskolen etter hjerteinfarkt

Lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerteinfarkt og en av dine nærmeste pårørende

Revmaskolen

3 dagers Lærings- og mestringskurs for voksne personer med Revmatoid Artritt, Psoriasisleddgikt eller Bektherev og deres pårørende.

Smertemestring

Lærings- og mestringskurs for deg som har langvarige smerter og en av dine nærmeste pårørende

Stomi

Lærings- og mestringkurs for deg som har stomi eller bekkenreservoar og en av dine pårørende

Multippel Sklerose

Lærings- og mestringskurs for deg med MS og en av dine pårørende

IBD- kurs for barn og ungdom med foresatte

To dagers lærings- og mestringskurs for barn og ungdom med Morbus Crohn eller Ulcerøs kolitt og deres foresatte.

Slag- kurs, Lofoten

3- dagers lærings- og mestringskurs for deg som har hatt slag og dine pårørende. Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt bruker- og pårørenderepresentant som forteller om sine erfaringer.

Nyreskolen

2 dagers lærings- og mestringskurs for deg som har kronisk nyresykdom og en av dine nærmeste pårørende

Diabetes Drop-in

3- timers drop-in kurs med fokus på grunnleggende kunnskap om Diabetes type 2

Astma

To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med astma og en av dine pårørende.

KOLS- kurs

Lærings- og mestringskurs for pasienter med Kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende.

Overvekt operasjon

Kurset er obligatorisk for alle som skal overvektsopereres ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Prostatakreft

Lærings- og mestringskurs for personer med Prostatakreft og deres pårørende.

Astmaskole for barn og deres foresatte

På Astmaskolen møter man efarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt bruker- og pårørenderepresentant som forteller om sine erfaringer.

Diabetes

3 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 1 eller Diabetes type 2 og deres pårørende.

Marevanbehandling

Et opplæringsprogram for selvdosering av Marevan bestående av en kursrekke på tre enkeltdager fordelt på 21 uker.

Tourettes syndrom

Kurs for foreldre/foresatte til barn med Tourettes syndrom.

Se flere faste arrangementer ()