Gul beredskap

Koronavirus

Nordlandssykehuset fortsetter å være i gul beredskap på grunn av koronavirus-utbruddet, og vi er forberedt på å ta imot koronasyke pasienter. Click the link below for information about our handling of the coronavirus.

Hva skjer før, under og etter behandling?

Aktuelt fra Nordlandssykehuset

 • 29.03.2020
  330-skvadronen og Nordlandssykehuset har etablert smitteteam for kuvøsetransport av koronasyke

  Teamet består nå av to anestesileger og redningsmann som kan rykke ut til koronasyke pasienter med transportkuvøse. Primært med SeaKing redningshelikopter men også fly, ambulansebil og -båt i de tilfeller situasjonen krever det.

 • 20.03.2020
  Viktig informasjon til gravide og fødende

  Tror du fødselen er i gang? Ring aktuelt fødested. Vi vil vurdere smitterisiko individuelt, både hos mor og partner, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette.

 • 18.03.2020
  Testing i primærhelsetjenesten

  Info til primærhelsetjenesten om prøvetaking og forsendelse sars-cov-2-prøver.

 • 17.03.2020
  Timeavtale eller på besøk hos oss?

  For å beskytte pasienter og helsepersonell mot smitte av koronavirus, har vi innført besøksstopp for besøkende og pårørende ved Nordlandssykehuset. Unntaket er pårørende til kritisk syke pasienter, barn og fødende.

 • 14.03.2020
  Informasjon til givere av smittevernutstyr

  Helse Nord ber i pressemelding næringslivet i nord om å bidra med smittevernutstyr. Se informasjon her om hvordan mottak skal organiseres

 • 14.03.2020
  Ingen gynekologberedskap i Lofoten før 25. mars

  Ettersom våre to faste gynekologer er ilagt karantene grunnet utenlandsreise, er fødestuen i Lofoten jordmordstyrt til vakthavende gynekolog er tilbake fra karantene 25. mars.

 • 13.03.2020
  Besøksstopp

  Nordlandssykehuset har innført besøkstopp for alle besøkende til inneliggende pasienter i sykehuset. Unntaket er pårørende til kritisk syke pasienter eller ledsager til barn, fødende og andre med ledsagerbehov. Pasienter skal møte til avtalte timer.

 • Colourbox.com
  13.03.2020 Helse Nord RHF
  Reiserestriksjoner, karantene og rettigheter for ansatte i Helse Nord

  Det er innført forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell. Samtidig er det innført karanteneregler som også helsepersonell må forholde seg til.

 • 12.03.2020 Helse Nord RHF
  Helseforetakene bes iverksette tiltak for å sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet

  Utsettelse av planlagte behandlinger og opplæringstiltak av helsepersonell som kan settes til andre oppgaver, er blant tiltakene.

 • 12.03.2020
  Vi begrenser besøk

  Nordlandssykehuset må begrense alt besøk til pasienter i sykehuset for å hindre korona-smitte. Vi ber derfor alle om gjøre en streng vurdering i om besøk er nødvendig. Unntakene gjelder pårørende til barn, kritisk syke og fødende.

 • 12.03.2020
  Ikke håndhils eller klem

  God håndhygiene er viktig for å begrense smitte av koronavirus. Nå anbefaler helsedirektøren i Norge alle aktører i helse- og omsorgstjenesten om å finne alternative løsninger til håndhilsing.

 • 12.03.2020
  Korona-tiltak i Nordlandssykehuset

  Direktør Paul Martin Strand har besluttet følgende tiltak gjeldende for Nordlandssykehuset fra torsdag 12. mars.

 • Ambulanse med 113-nummer
  11.03.2020 Helse Nord RHF
  Ring 113 kun i nødsituasjoner - ikke med spørsmål om korona

  AMK-sentraler over hele landet opplever stor trafikk til nødtelefonen 113 med spørsmål om koronaviruset. Sykehusene understreker at 113 kun skal brukes i nødsituasjoner.

 • Styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2020
  26.02.2020 Helse Nord RHF
  Dette er de nye styrene

  Sykehusene i Helse Nord har fått oppnevnt styrer for 2020–2022. Les hvem styremedlemmene er.

 • Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
  10.02.2020 Helse Nord RHF
  Løst: Datatekniske problemer i sykehusene

  Alle sykehusene i Helse Nord har i dag hatt datatekniske problemer med pasientjournalsystemene. Problemene er løst.

 • forsker og spesialist i nevrologisk fysioterapi Britt Normann.
  16.01.2020
  Helse Nords forskningspris tildelt Britt Normann ved Nordlandssykehuset

  I forbindelse med den regionale forsknings- og innovasjonskonferansen i Tromsø 15. og 16. januar ble Helse Nords forskningspris tildelt forsker og spesialist i nevrologisk fysioterapi Britt Normann. Komiteen valgte å dele prisen mellom Norm...

 • Psykiater Viola Melvik og klinisk farmasøyt Margareth Kristiansen. Foto: Vidar Andreassen
  16.01.2020
  Helse Nords innovasjonspris tildelt prosjekt ved Nordlandssykehuset

  I forbindelse med den regionale forsknings- og innovasjonskonferansen i Tromsø 15. og 16. januar ble Helse Nords innovasjonspris tildelt prosjektet «Individtilpasset dosering og legemiddelvalg i psykisk helsevern og på tvers av omsorgsnivå». 

 • 16.12.2019
  Oppdrag Samoa – helsearbeidere fra Nordlandssykehuset og UNN bidrar

  Tre ansatte fra Nordlandssykehuset og tre fra UNN er denne jula og nyttår en del av Norwegian Emergency Medical Team (NOR EMT) på Samoa, på den andre siden av jordkloden.

 • 16.12.2019
  Nordlandssykehuset tar i bruk Digipost i pasientbrev

  Nordlandssykehuset tar i bruk Digipost i pasientbrev.

 • 03.12.2019
  Doktorgrad om barn som er pårørende

  "Fra politikk til praksis: - bidrar helsepersonell til å støtte barn som er pårørende? "

 • Team Slagalarm mottar prisen
  02.12.2019 Helse Nord RHF
  Tverrfaglig samarbeid ga forbedringspris

  Etter å ha etablert systematisk trening og simulering på tvers av profesjonene, har Team Slagalarm i Nordlandssykehuset redusert behandlingstiden for slagpasienter med flere minutter. I dag mottok de Helse Nords forbedringspris for arbeidet.

 • Fra styremøte i Helgelandssykehuset.
  02.12.2019 Helse Nord RHF
  Foreslå styremedlemmer

  Har du forslag til en kandidat som kan egne seg til å sitte i styret i et helseforetak? Alle som ønsker kan foreslå styrekandidater. Fristen er 6. januar 2020.

 • Barn på Samoa
  29.11.2019 Helse Nord RHF
  Helse Nord sender helsepersonell til Samoa

  Stillehavsøya Samoa står midt i et svært alvorlig utbrudd av meslinger, med 42 døde så langt, hvorav de fleste barn. Lørdag setter seks leger og sykepleiere fra UNN og Nordlandssykehuset seg på flyet for å bistå i arbeidet.

 • 18.11.2019
  Team Slagalarm

  I anledning Hjerneuken som markeres hvert år i uke 47 har Nordlandssykehuset laget film. Hjerneuken har som mål å øke oppmerksomheten og kunnskapen om hjernen og dens sykdommer.

 • 01.11.2019
  Lærings- og mestringssenteret 20 år

  I år er det 20 år siden Nordlandssykehuset opprettet Lærings-og mestringssenteret. Dette ble feiret med jubileumskonferansen «Sammen om mestring. Læring for livet» i Nordlandssykehusets Festsal 22. Oktober. 

 • Lars Vorland og Liz Tandberg
  31.10.2019 Helse Nord RHF
  Anbefaler ikke sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

  Prosjektgruppen som har utredet en sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset (FIN), anbefaler ikke en sammenslåing. Prosjektgruppen har levert sin rapport til administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

 • Jente på lekeplass Colourbox.com
  18.10.2019 Helse Nord RHF
  Snakk med barna om sykdom i familien

  Hva kan vi voksne gjøre for å hjelpe barn og ungdommer som blir pårørende? – Første bud er åpenhet, sier ekspertene i sykehusene i Helse Nord.

 • Inga Karlsen med Brukerprisen 2019
  16.10.2019 Helse Nord RHF
  Inga (85) fikk Helse Nords brukerpris

  Inga Karlsen fra Tysfjord har engasjert seg i å hjelpe andre gjennom et helt liv. Og hun har ingen planer om å gi seg med det. – Jeg liker å engasjere meg i og å prate med folk, så jeg vil fortsette å jobbe for det jeg mener er viktig.

 • 24.09.2019 Helse Nord RHF
  Forbedringsprisen til Team Slagalarm ved Nordlandssykehuset

  Teamtrening har gitt pasientene raskere behandling, personellet er tryggere på slagmottak, og Nordlandssykehuset har økt kompetansen på tvers av klinikkene.

 • 24.09.2019
  Pasientskader rammer også helsepersonell

  Pasienter og pårørende er fokus i pasientsikkerhetsarbeidet. Men også involvert helsepersonell påvirkes negativt når uønskede hendelser skjer. Kollegastøtte, satt i system, gir ansatte hjelp i etterkant.

 • 02.09.2019 Finnmarkssykehuset
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2020

  FoU-styret for SANKS innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge.

 • 29.08.2019
  Salten DPS stengt fra 30. august – 4. september

  Alle enheter ved Salten distriktspsykiatriske senter (Mellomåsen) vil være fysisk stengt fra og med fredag 30. august kl. 15.00 til og med onsdag 04.september kl. 07.00. Årsaken er tekniske arbeider.

 • 22.08.2019
  Nytt opplæringskurs for frivillige til Pasient- og pårørendetorget

  Pasient- og pårørendetorget er et tilbud fra brukerorganisasjonene der frivillige gir informasjon om alle brukerorganisasjoner og pasientforeninger i Norge.

 • Fastlege Fredrik Fredriksen - Utsikten legekontor
  21.08.2019 Helse Nord RHF
  Enklere rekvirering av røntgentjenester gir mindre ventetid

  Nå kan legekontorer som rekvirerer analyse av blod- og urinprøver fra sykehusene i Nord-Norge, bruke samme løsning til å bestille røntgentjenester. Fastlege Fredrik Fredriksen ved Utsikten legekontor i Tromsø synes bestillingsløsningen er genial!

 • Diabetes
  17.07.2019 Helse Nord RHF
  Medtronic insulinpumpe

  Informasjon til deg som har fått en MiniMed 508, eller MiniMed Paradigm fra oss, i løpet av de siste fem årene.

 • Vei
  04.07.2019 Helse Nord RHF
  Ny anbudskonkurranse på pasientreiser

  Sykehusinnkjøp HF på vegne av Helse Nord RHF har kunngjort fire anbudskonkurranser på pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord.

 • 03.07.2019
  Jubileumskonferanse Lærings- og mestringssenteret

  Siden oppstarten i 1999 har Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset (LMS) blitt en verdifull møteplass mellom helsepersonell og pasienter/pårørende. 20-års jubileet markeres med regional konferanse i 22. oktober.

 • Colourbox.com
  25.06.2019 Helse Nord RHF
  Varselordningen endres fra 1. juli 2019

  Spesialisthelsetjenesten har plikt til å varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Fra 1. juli 2019 utvides plikten til også å gjelde kommuner, tannhelsetjenester og private leverandører av helsetjenester.

 • 113-kampanjen
  24.06.2019
  Flere ringer 113 ved mistanke om hjerneslag

  Resultater fra Hjerneslagregisteret bekrefter med sikkerhet at "Prate, smile, løfte-kampanjen" har hatt effekt.

 • 14.06.2019 Helse Nord RHF
  Utlysing av helseforskningsmidler for 2020

  Helse Nord lyser ut midler til helseforskning for 2020, med søknadsfrist 1. september 2019.

 • Colourbox.com
  30.04.2019 Helse Nord RHF
  Ja til lungekreftmedisin

  Pembrolizumab fikk ja i Beslutningsforum. Dessuten innføres kateterbasert lukning av foramen ovale for de som har gjennomgått kryptogent hjerneslag. To andre kreftlegemidler, i tillegg til legemidler til HIV-infeksjon og psoriasisartritt fikk også ja.

 • 26.04.2019
  Om flystreiken

  Pasientreiser: Streiken i SAS får konsekvenser for flere av våre pasienter. Her finner du informasjon om hvordan du som pasient skal forholde deg under de pågående konflikten.

 • 10.04.2019
  Når ambulansen er kjørt

  I løpet av våren vil alle ambulansestasjoner i Nordlandssykehuset få besøk av Remi Helland og Berit Lofthus. De har med seg materiell som skal bidra til at barn som pårørende får nødvendig informasjon og oppfølging – når ambulansen er kjørt...

 • 26.03.2019
  Redningshelikopteret får blod ombord

  Redningshelikopteret har fått blodprodukter som en del av sitt beredskaps oppsett. - Vi flytter nå muligheten for viktig behandling ut av sykehuset. Det utgjør en forskjell i den akuttmedisinske behandlingskjeden og kan i noen tilfeller red...

 • 06.03.2019
  Har du lyst til å bli med i Nordlandssykehusets ungdomsråd?

  «Det har vært fint å kunne få bruke våre erfaringer med sykdom på noe som gir mening. Det har vært kjempegøy, hyggelig og slitsomt og vi har lært masse på kort tid."

 • 25.02.2019
  Nytt avansert forskningsutstyr ved Nordlandssykehuset

  Nordlandssykehuset tar i bruk konfokalt mikroskop med superoppløsning i forskning på antibiotikaresistens, immunforsvar og kreft.

 • 11.02.2019
  Pasient- og pårørendetorget trenger flere frivillige

  Pasient- og pårørendetorget er et tilbud fra brukerorganisasjonene der frivillige gir informasjon om alle brukerorganisasjoner og pasientforeninger i Norge.

 • Colourbox.com
  29.01.2019 Helse Nord RHF
  Tre legemidler til eosinofil astma

  Beslutningsforum for nye metoder innfører tre preparater til behandling av pasienter med alvorlig eosinofil astma. Alle tre preparatene er med tilbudt pris kostnadseffektive. Ni metoder ble besluttet i Beslutningsforum sitt første møte i år.

 • Bilde av nordnorsk vei
  12.12.2018 Helse Nord RHF
  Nytt anbud på pasientreier

  Helse Nord RHF har kunngjort anbudskonkurranse på pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord.

 • Teamet.
  07.12.2018
  Bedre pasientsikkerhet med farmasøyt i akuttmottak?

  Sykehusapotek Nord har i samarbeid med Nordlandssykehuset, UNN Tromsø, UNN Harstad og Universitetet i Tromsø mottatt 20 millioner til forskningsprosjektet «Farmasøyt i akuttmottak». Prosjektet skal se på om det blir bedre pasientsikkerhet o...

Arrangementer i Nordlandssykehuset