Hva skjer før, under og etter behandling?

Utvalgte undersøkelser og behandlinger - A til Å

Arrangementer i Nordlandssykehuset

28.03 tirsdag

IBD -Kurs om Morbus Crohn og Ulcerøs Kolitt, Vesterålen

Lærings- og mestringskurs for deg som har mage- tarm lidelser. Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt bruker- og pårørenderepresentant som forteller om sine erfaringer.

18.04 tirsdag

Møte i Brukerutvalget 18. april 2017

Sakspapirer og protokoll legges ut her så snart de er sendt ut

20.04 torsdag

Lungekreft

Lærings- og mestringskurs for deg som har lungekreft og har vært behandlet med kirurgi, stråling eller cellegift. Du er velkommen til å invitere en av dine nærmeste til å delta på kurset sammen med deg.

09.05 tirsdag

Møte i Brukerutvalget 9. mai 2017

Sakspapirer og protokoll legges ut her så snart de er sendt ut

12.06 mandag

Møte i Brukerutvalget 12. juni 2017

Agenda og sakspapirer legges ut her så snart de er sendt ut

13.06 tirsdag
24.08 torsdag

Møte i Brukerutvalget 24. august 2017

Agenda og sakspapirer legges ut her så snart de er sendt ut

27.09 onsdag

Møte i Brukerutvalget 27. september 2017

Agenda og sakspapirer legges ut her så snart de er sendt ut

Se flere kommende arrangementer ()

Epilepsi - kurs

To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Epilepsi og en av dine pårørende. På kurset møter man både erfarne fagfolk fra ulike fagområder og en representant for brukergruppen

Starthjelp

4 kursdager(2+2 dager) for foreldre som har små barn med nedsatt funksjonsevne

KOLS 3- dagers kurs

3- dagers lærings- og mestringskurs i gruppe for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende

Fatigue etter kreftbehandling hos voksne

Lærings- og mestringskurs for voksne personer med Fatigue etter kreftbehandling og deres pårørende.

Epilepsi barn

2 dagers foreldrekurs om epilepsi hos barn

ICD

Kurs for mennesker som har ICD og deres pårørende.

ADHD/ADD hos barn og ungdom

Kurs for foreldre/foresatte til barn/ungdom med ADHD/ADD

Kurs om Tourettes hos barn

Kurs for foreldre/foresatte til barn med Tourettes syndrom.

Brystkreft

Lærings- og mestringskurs for kvinner og menn som er operert for brystkreft og deres pårørende.

Pårørendekurs, psykisk helse og rus

Mestringskurs til deg som er pårørende til noen som har utfordringer i forhold til psykisk helse og/eller rus.

Autismespekterforstyrrelse hos barn

Kurs for foreldre/foresatte som har barn med nydiagnostisert autismespekterforstyrrelse

Hofteskole

Lærings- og mestringskurs for deg som skal få operert inn hofteprotese og en av dine nærmeste.

Astmaskole for ungdom

To dagers lærings- og mestringskurs for ungdom i aldersgruppen 12-16 år med foreldre og aldersgruppen 16 - 20 år der foreldre er velkommen til å være med.

Slag- kurs, Lofoten

3- dagers lærings- og mestringskurs for deg som har hatt slag og dine pårørende. Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt bruker- og pårørenderepresentant som forteller om sine erfaringer.

Diabetes type 2, Lofoten

3- dagers lærings- og mestringskurs for deg med Diabetes type 2 og dine pårørende.

Stomi

Lærings- og mestringkurs for deg som har stomi eller bekkenreservoar og en av dine pårørende

Tinnitus

Lærings- og mestringskurs for deg som har Tinnitus og en av dine nærmeste pårørende

IBD- kurs for barn og ungdom med foresatte

To dagers lærings- og mestringskurs for barn og ungdom med Morbus Crohn eller Ulcerøs kolitt og deres foresatte.

Hjerteskolen etter hjerteinfarkt

Lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerteinfarkt og en av dine nærmeste pårørende

Revmaskolen

3 dagers Lærings- og mestringskurs for voksne personer med Revmatoid Artritt, Psoriasisleddgikt eller Bektherev og deres pårørende.

Diabetes Drop-in

3- timers drop-in kurs med fokus på grunnleggende kunnskap om Diabetes type 2

Smertemestring

Lærings- og mestringskurs for deg som har langvarige smerter og en av dine nærmeste pårørende

Prostatakreft

Lærings- og mestringskurs for personer med Prostatakreft og deres pårørende.

Multippel Sklerose

Lærings- og mestringskurs for deg med MS og en av dine pårørende

Diabetes

3 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 1 eller Diabetes type 2 og deres pårørende.

Astma

To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med astma og en av dine pårørende.

Astmaskole for barn og deres foresatte

På Astmaskolen møter man efarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt bruker- og pårørenderepresentant som forteller om sine erfaringer.

Overvekt operasjon

Kurset er obligatorisk for alle som skal overvektsopereres ved Nordlandssykehuset i Bodø.

KOLS- kurs

Lærings- og mestringskurs for pasienter med Kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende.

Marevanbehandling

Et opplæringsprogram for selvdosering av Marevan bestående av en kursrekke på tre enkeltdager fordelt på 21 uker.

Nyreskolen

2 dagers lærings- og mestringskurs for deg som har kronisk nyresykdom og en av dine nærmeste pårørende

Tourettes syndrom

Kurs for foreldre/foresatte til barn med Tourettes syndrom.

Se flere faste arrangementer ()