Grønn beredskap

Koronavirus

Nordlandssykehuset er i grønn beredskap på grunn av koronavirus-utbruddet, og vi er forberedt på å ta imot koronasyke pasienter. Click the link below for information about our handling of the coronavirus.

Hva skjer før, under og etter behandling?

Aktuelt fra Nordlandssykehuset

 • 29.05.2020
  Åpner for fedre på barsel

  Fedre til nyfødte kan nå få være sammen med mor og barn også etter fødsel i Nordlandssykehuset.

 • 29.05.2020
  Nytt avansert simuleringsutstyr for trening på respiratorbehandling

  – Dette simuleringsutstyret gir oss mulighet til øke kompetansen innen respiratorbehandling og å trene langt flere foran en ny pandemitopp, sier Trine Olsen, kvalitet og forskningsdirektør i Helse Nord RHF, som har stått ansvarlig for kjøp av utstyret.

 • 18.05.2020
  Koronatiltak – også i Psykisk helse og rus klinikken

  Psykisk helse og rus-klinikken i Nordlandssykehuset Rønvik har etablert egne mottak og egen sengepost for Covid-19 pasienter. Alle poliklinikker og øvrige sengeposter har iverksatt smitteverntiltak. Dette samtidig med at det meste av behand...

 • 18.05.2020 Helse Nord RHF
  Webinar: "Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?"

  Her kan du se webinaret, og finne presentasjonene fra foredragsholderne.

 • 14.05.2020
  Nordlandssykehuset går fra gul til grønn beredskap

  Administrerende direktør Paul Martin Strand har besluttet å endre beredskapsnivå på bakgrunn av endret status for vesentlige beredskapsforhold i Nordlandssykehuset HF.

 • 30.04.2020
  Rutiner ved ankomst til Nordlandssykehuset

  Nordlandssykehuset øker nå gradvis inntaket av pasienter. Vi har strenge smitteverntiltak som gjør det trygt å komme til sykehusene våre. Her er en orientering om hva som skjer når du kommer til sykehuset.

 • 28.04.2020
  Nordlandssykehuset er ikke i ferd med å gå tom for smittevernutstyr

  Medier i Nordland har i dag publisert en sak som sier at Nordlandssykehuset kun har et beredskapslager for smittevernutstyr som rekker til to uker. Dette har ikke vært uttalt fra Nordlandssykehuset.

 • 17.04.2020
  12 pasienter har så langt fått behandling for Covid-19 ved Nordlandssykehuset HF

  De fleste pasienter som har fått behandling, er nå utskrevet, enten til hjemmet eller til videre kommunal oppfølging. Tre av pasientene har vært behandlet med respirator i Bodø, men er nå tatt av respirator.

 • 16.04.2020 Helse Nord RHF
  Digitalt seminar om koronakrisen

  Krisesituasjonen har snudd hverdagen i Norge på hodet. Øvelse Nord inviterer til et digitalt beredskapsseminar med bred representasjon fra ulike etater og sektorer.

 • 15.04.2020
  Disse gir oss svar på prøvene

  Det er bioingeniørene som analyserer prøvene som viser om en person er smittet med Covid-19 eller ikke. I dag, 15. april, er den internasjonale Bioingeniørdagen og vi applauderer denne viktige yrkesgruppen!

 • 11.04.2020
  Nordlandssykehuset deltar i internasjonal Covid-19 – studie

  I disse dager igangsettes et stort internasjonalt forskningsprosjekt i regi av WHO, der Oslo Universitetssykehus leder den norske deltakelsen. Nordlandssykehuset i Bodø er ett av 29 sykehus som deltar. Formålet er å skaffe seg rask kunnskap...

 • 08.04.2020
  Ledsager kan kun følge pasient når det er helt nødvendig

  For å begrense smitte i sykehuset er det innført besøkstopp. Også for ledsager til pasient som skal til poliklinisk time er det strenge begrensninger.

 • 08.04.2020
  Trener på mottak av slagpasienter under koronapandemien

  Pasienter med kjent eller uavklart koronasmitte kan samtidig få også andre akutte sykdomstilstander. Rask behandling kan være avgjørende for utfallet. Team slagalarm trener på mottak av slagpasienter under koronapandemien.

 • Colourbox.com
  08.04.2020 Helse Nord RHF
  Ivaretakelse av hjelpere

  Ansatte i helsetjenesten skal føle seg trygge på arbeidsplassen også under den pågående pandemien. Ved helseforetakene i Helse Nord finnes det en rekke samtale- og støtteordninger.

 • 07.04.2020
  Nordlandssykehuset Lofoten kan ta imot inntil 15 koronapasienter

  Sykehuset kan ta inntil 15 koronapasienter på sengepost, i tillegg til oppstart respiratorbehandling.

 • intensivavdeling i Vesterålen
  06.04.2020
  Nordlandssykehuset Vesterålen godt forberedt på mottak av koronapasienter

  Mens sykehusene i Bodø og Lofoten har innleggelser av Covid-19 pasienter, har sykehuset på Stokmarknes så langt ikke hatt noen koronapasienter. – Vi er godt forberedt og har gjennomført flere scenarioøvelser. Dette sier avdelingslederne Eli...

 • ansatte R3 Bodø
  05.04.2020
  Sengepost og eget mottak for koronasyke etablert i Bodø

  En egen sengepost for pasienter med Covid-19 er etablert i Bodø. Sengeposten kan utvides til å ta inntil 58 pasienter. Et eget mottakssenter for pasientene er etablert i tilknytning til denne.

 • avmerking på mage
  01.04.2020
  Møt opp til din time på sykehuset!

  Nordlandssykehuset opplever at mange ikke møter til sine timer på sykehuset. For mange er det helt avgjørende for egen helse at de kommer til oppsatt time. Nordlandssykehuset har svært strenge smittevernrutiner. Det er trygt å komme hit.

 • 31.03.2020
  Gruppebehandling for spilleavhengige – på nett

  Korona-utbruddet satte en stopper for gruppebehandlingen av pengespillavhengige. Nå skal de likevel møtes ukentlig i videokonferanse.

 • 29.03.2020
  330-skvadronen og Nordlandssykehuset har etablert smitteteam for kuvøsetransport av koronasyke

  Teamet består nå av to anestesileger og redningsmann som kan rykke ut til koronasyke pasienter med transportkuvøse. Primært med SeaKing redningshelikopter men også fly, ambulansebil og -båt i de tilfeller situasjonen krever det.

 • 20.03.2020
  Viktig informasjon til gravide og fødende

  Tror du fødselen er i gang? Ring aktuelt fødested. Vi vil vurdere smitterisiko individuelt, både hos mor og partner, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette.

 • 18.03.2020
  Testing i primærhelsetjenesten

  Info til primærhelsetjenesten om prøvetaking og forsendelse sars-cov-2-prøver.

 • 17.03.2020
  Timeavtale eller på besøk hos oss?

  For å beskytte pasienter og helsepersonell mot smitte av koronavirus, har vi innført besøksstopp for besøkende og pårørende ved Nordlandssykehuset. Unntaket er pårørende til kritisk syke pasienter, barn og fødende.

 • 14.03.2020
  Informasjon til givere av smittevernutstyr

  Helse Nord ber i pressemelding næringslivet i nord om å bidra med smittevernutstyr. Se informasjon her om hvordan mottak skal organiseres

 • 14.03.2020
  Ingen gynekologberedskap i Lofoten før 25. mars

  Ettersom våre to faste gynekologer er ilagt karantene grunnet utenlandsreise, er fødestuen i Lofoten jordmordstyrt til vakthavende gynekolog er tilbake fra karantene 25. mars.

 • 13.03.2020
  Besøksstopp

  Nordlandssykehuset har innført besøkstopp for alle besøkende til inneliggende pasienter i sykehuset. Unntaket er pårørende til kritisk syke pasienter eller ledsager til barn, fødende og andre med ledsagerbehov. Pasienter skal møte til avtalte timer.

 • Colourbox.com
  13.03.2020 Helse Nord RHF
  Reiserestriksjoner, karantene og rettigheter for ansatte i Helse Nord

  Det er innført forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell. Samtidig er det innført karanteneregler som også helsepersonell må forholde seg til.

 • 12.03.2020 Helse Nord RHF
  Helseforetakene bes iverksette tiltak for å sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet

  Utsettelse av planlagte behandlinger og opplæringstiltak av helsepersonell som kan settes til andre oppgaver, er blant tiltakene.

 • 12.03.2020
  Vi begrenser besøk

  Nordlandssykehuset må begrense alt besøk til pasienter i sykehuset for å hindre korona-smitte. Vi ber derfor alle om gjøre en streng vurdering i om besøk er nødvendig. Unntakene gjelder pårørende til barn, kritisk syke og fødende.

 • 12.03.2020
  Ikke håndhils eller klem

  God håndhygiene er viktig for å begrense smitte av koronavirus. Nå anbefaler helsedirektøren i Norge alle aktører i helse- og omsorgstjenesten om å finne alternative løsninger til håndhilsing.

 • 12.03.2020
  Korona-tiltak i Nordlandssykehuset pr 8. mai

  Direktør Paul Martin Strand har besluttet følgende tiltak gjeldende for Nordlandssykehuset.

 • Ambulanse med 113-nummer
  11.03.2020 Helse Nord RHF
  Ring 113 kun i nødsituasjoner - ikke med spørsmål om korona

  AMK-sentraler over hele landet opplever stor trafikk til nødtelefonen 113 med spørsmål om koronaviruset. Sykehusene understreker at 113 kun skal brukes i nødsituasjoner.

 • Styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2020
  26.02.2020 Helse Nord RHF
  Dette er de nye styrene

  Sykehusene i Helse Nord har fått oppnevnt styrer for 2020–2022. Les hvem styremedlemmene er.

 • Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
  10.02.2020 Helse Nord RHF
  Løst: Datatekniske problemer i sykehusene

  Alle sykehusene i Helse Nord har i dag hatt datatekniske problemer med pasientjournalsystemene. Problemene er løst.

 • forsker og spesialist i nevrologisk fysioterapi Britt Normann.
  16.01.2020
  Helse Nords forskningspris tildelt Britt Normann ved Nordlandssykehuset

  I forbindelse med den regionale forsknings- og innovasjonskonferansen i Tromsø 15. og 16. januar ble Helse Nords forskningspris tildelt forsker og spesialist i nevrologisk fysioterapi Britt Normann. Komiteen valgte å dele prisen mellom Norm...

 • Psykiater Viola Melvik og klinisk farmasøyt Margareth Kristiansen. Foto: Vidar Andreassen
  16.01.2020
  Helse Nords innovasjonspris tildelt prosjekt ved Nordlandssykehuset

  I forbindelse med den regionale forsknings- og innovasjonskonferansen i Tromsø 15. og 16. januar ble Helse Nords innovasjonspris tildelt prosjektet «Individtilpasset dosering og legemiddelvalg i psykisk helsevern og på tvers av omsorgsnivå». 

 • 16.12.2019
  Oppdrag Samoa – helsearbeidere fra Nordlandssykehuset og UNN bidrar

  Tre ansatte fra Nordlandssykehuset og tre fra UNN er denne jula og nyttår en del av Norwegian Emergency Medical Team (NOR EMT) på Samoa, på den andre siden av jordkloden.

 • 16.12.2019
  Nordlandssykehuset tar i bruk Digipost i pasientbrev

  Nordlandssykehuset tar i bruk Digipost i pasientbrev.

 • 03.12.2019
  Doktorgrad om barn som er pårørende

  "Fra politikk til praksis: - bidrar helsepersonell til å støtte barn som er pårørende? "

 • Team Slagalarm mottar prisen
  02.12.2019 Helse Nord RHF
  Tverrfaglig samarbeid ga forbedringspris

  Etter å ha etablert systematisk trening og simulering på tvers av profesjonene, har Team Slagalarm i Nordlandssykehuset redusert behandlingstiden for slagpasienter med flere minutter. I dag mottok de Helse Nords forbedringspris for arbeidet.

 • Fra styremøte i Helgelandssykehuset.
  02.12.2019 Helse Nord RHF
  Foreslå styremedlemmer

  Har du forslag til en kandidat som kan egne seg til å sitte i styret i et helseforetak? Alle som ønsker kan foreslå styrekandidater. Fristen er 6. januar 2020.

 • Barn på Samoa
  29.11.2019 Helse Nord RHF
  Helse Nord sender helsepersonell til Samoa

  Stillehavsøya Samoa står midt i et svært alvorlig utbrudd av meslinger, med 42 døde så langt, hvorav de fleste barn. Lørdag setter seks leger og sykepleiere fra UNN og Nordlandssykehuset seg på flyet for å bistå i arbeidet.

 • 18.11.2019
  Team Slagalarm

  I anledning Hjerneuken som markeres hvert år i uke 47 har Nordlandssykehuset laget film. Hjerneuken har som mål å øke oppmerksomheten og kunnskapen om hjernen og dens sykdommer.

 • 01.11.2019
  Lærings- og mestringssenteret 20 år

  I år er det 20 år siden Nordlandssykehuset opprettet Lærings-og mestringssenteret. Dette ble feiret med jubileumskonferansen «Sammen om mestring. Læring for livet» i Nordlandssykehusets Festsal 22. Oktober. 

 • Lars Vorland og Liz Tandberg
  31.10.2019 Helse Nord RHF
  Anbefaler ikke sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

  Prosjektgruppen som har utredet en sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset (FIN), anbefaler ikke en sammenslåing. Prosjektgruppen har levert sin rapport til administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

 • Jente på lekeplass Colourbox.com
  18.10.2019 Helse Nord RHF
  Snakk med barna om sykdom i familien

  Hva kan vi voksne gjøre for å hjelpe barn og ungdommer som blir pårørende? – Første bud er åpenhet, sier ekspertene i sykehusene i Helse Nord.

 • Inga Karlsen med Brukerprisen 2019
  16.10.2019 Helse Nord RHF
  Inga (85) fikk Helse Nords brukerpris

  Inga Karlsen fra Tysfjord har engasjert seg i å hjelpe andre gjennom et helt liv. Og hun har ingen planer om å gi seg med det. – Jeg liker å engasjere meg i og å prate med folk, så jeg vil fortsette å jobbe for det jeg mener er viktig.

 • 24.09.2019 Helse Nord RHF
  Forbedringsprisen til Team Slagalarm ved Nordlandssykehuset

  Teamtrening har gitt pasientene raskere behandling, personellet er tryggere på slagmottak, og Nordlandssykehuset har økt kompetansen på tvers av klinikkene.

 • 24.09.2019
  Pasientskader rammer også helsepersonell

  Pasienter og pårørende er fokus i pasientsikkerhetsarbeidet. Men også involvert helsepersonell påvirkes negativt når uønskede hendelser skjer. Kollegastøtte, satt i system, gir ansatte hjelp i etterkant.

 • 02.09.2019 Finnmarkssykehuset
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2020

  FoU-styret for SANKS innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge.

Arrangementer i Nordlandssykehuset