Hva skjer før, under og etter behandling?

Arrangementer i Nordlandssykehuset

 • Tourettes syndrom

  Kurs for foreldre/foresatte til barn med Tourettes syndrom.

 • Slag- kurs, Lofoten

  3- dagers lærings- og mestringskurs for deg som har hatt slag og dine pårørende. Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt bruker- og pårørenderepresentant som forteller om sine erfaringer.

 • Diabetes type 2, Lofoten

  3- dagers lærings- og mestringskurs for deg med Diabetes type 2 og dine pårørende.

 • Astma

  To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med astma og en av dine pårørende.

 • Astmaskole for ungdom

  To dagers lærings- og mestringskurs for ungdom i aldersgruppen 12-16 år med foreldre og aldersgruppen 16 - 20 år der foreldre er velkommen til å være med.

 • Revmaskolen

  3 dagers Lærings- og mestringskurs for voksne personer med Leddgikt, Psoriasisleddgikt eller Spondyloartritt/Bekhterevs sykdom og deres pårørende.

 • Nyreskolen

  2 dagers lærings- og mestringskurs for deg som har kronisk nyresykdom og en av dine nærmeste pårørende

 • Parkinson

  2 dagers lærings- og mestringskurs for deg som har Parkinson og en av dine nærmeste pårørende

 • Marevanbehandling

  Et opplæringsprogram for selvdosering av Marevan bestående av en kursrekke på tre enkeltdager fordelt på 21 uker.

 • Smertemestring

  Lærings- og mestringskurs for deg som har langvarige smerter og en av dine nærmeste pårørende

 • Astmaskole for barn og deres foresatte

  På Astmaskolen møter man efarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt bruker- og pårørenderepresentant som forteller om sine erfaringer.

 • IBD- kurs for barn og ungdom med foresatte

  To dagers lærings- og mestringskurs for barn og ungdom med Morbus Crohn eller Ulcerøs kolitt og deres foresatte.

 • Epilepsi - kurs

  To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Epilepsi og en av dine pårørende. På kurset møter man både erfarne fagfolk fra ulike fagområder og en representant for brukergruppen

 • Starthjelp

  4 kursdager(2+2 dager) for foreldre som har små barn med nedsatt funksjonsevne

 • Epilepsi barn

  2 dagers foreldrekurs om epilepsi hos barn

 • Overvekt operasjon

  Kurset er obligatorisk for alle som skal overvektsopereres ved Nordlandssykehuset i Bodø.

 • Pårørendekurs, psykisk helse og rus

  Mestringskurs til deg som er pårørende til noen som har utfordringer i forhold til psykisk helse og/eller rus.

 • ICD

  Kurs for mennesker som har ICD og deres pårørende.

 • Hjerteskolen etter hjerteinfarkt

  Lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerteinfarkt og en av dine nærmeste pårørende

 • Hofteskole

  Lærings- og mestringskurs for deg som skal få operert inn hofteprotese og en av dine nærmeste.

 • Diabetes

  2 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 1 eller Diabetes type 2 og deres pårørende.

 • Diabetes Drop-in

  3- timers drop-in kurs med fokus på grunnleggende kunnskap om Diabetes type 2

 • Tinnitus

  Lærings- og mestringskurs for deg som har Tinnitus og en av dine nærmeste pårørende

 • Stomi

  Lærings- og mestringkurs for deg som har stomi eller bekkenreservoar og en av dine pårørende

 • ADHD/ADD hos barn og ungdom

  Kurs for foreldre/foresatte til barn/ungdom med ADHD/ADD

 • Kurs om Tourettes hos barn

  Kurs for foreldre/foresatte til barn med Tourettes syndrom.

 • Brystkreft

  Lærings- og mestringskurs for kvinner og menn som er operert for brystkreft og deres pårørende.

 • KOLS- kurs

  Lærings- og mestringskurs for pasienter med Kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende.

 • KOLS 3- dagers kurs

  3- dagers lærings- og mestringskurs i gruppe for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende

 • Prostatakreft

  Lærings- og mestringskurs for personer med Prostatakreft og deres pårørende.

 • Lungekreft

  Lærings- og mestringskurs for deg som har lungekreft og har vært behandlet med kirurgi, stråling eller cellegift. Du er velkommen til å invitere en av dine nærmeste til å delta på kurset sammen med deg.

 • Multippel Sklerose

  Lærings- og mestringskurs for deg med MS og en av dine pårørende

 • Fatigue etter kreftbehandling hos voksne

  Lærings- og mestringskurs for voksne personer med Fatigue etter kreftbehandling og deres pårørende.

 • ICD- kurs

  Lærings- og mestringskurs for deg som har fått operert inn en implanterbar hjertestarter (implantable cardioverter-defibrillator = ICD) og en av dine nærmeste pårørende