Pårørendetreff

Lærings- og mestringssenteret arrangerer pårørendetreff for de som er pårørende over 18 år, uansett diagnose. Deltakelse er gratis og krever ikke påmelding.

To damer som sitter ute å smiler

Foto: www.colourbox.com

Er du pårørende? 

Du er pårørende når du står en annen person nær, uansett om dette er et familiemedlem, en partner, en god nabo eller en nær venn.

Det å være pårørende kan være en påkjenning, og mange erfarer ulike følelser, tanker og utfordringer. Perioder
preget av usikkerhet, engstelse, skyld, sinne og sorg er normale reaksjoner, i tillegg til glede og takknemlighet.
Derfor arrangerer vi pårørendetreff.

På treffene møter du andre i lignende situasjon som deg selv over en kopp kaffe, og kan ta del i tema som omhandler det å være pårørende. Treffene er tenkt å være et sted hvor du kan dele erfaringer, og slå av en
uformell prat.

Det vil også bli tilrettelagt for temaer som brukerhistorier, refleksjoner og faglig påfyll vedrørende å være
pårørende.
Fant du det du lette etter?