HELSENORGE

Strategisk samarbeidsutvalgsmøte, 21. september 2022

Sakene 024-033

Saksliste for strategisk samarbeidsutvalgsmøte

  • SSU sak 24-2022 Godkjenning innkalling og saksliste
  • SSU sak 25-2022 Godkjenning av referat fra møtet i SSU 15. juni 2022
  • SSU sak 26-2022 Dialog- og partnerskapsmøtet 2022
  • SSU sak 27-2022 Møteplan 2023
  • SSU sak 28-2022 Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft - Oppfølging av sak 05-2022 og SSU sak 17-2022
  • SSU sak 29-2022 Prosjekt trygg akuttmedisin
  • SSU sak 30-2022 Sak 30-2022 Kursportal for ivaretakelse av spesialisthelse-tjenester i kommunene
  • SSU sak 31-2022 Samhandlingsarenaer i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten - oppfølging av SSU sak 07-2022
  • SSU sak 32-2022 Orienteringssaker
  • SSU sak 33-2022 Oppfølging av SSU sak 03-2022 partnerskapsmøtets handlingsplan for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten


Fant du det du lette etter?