Styremøte i Nordlandssykehuset 22. februar 2023

Sakene 001-012

Saksliste styremøte

 • 2023-001- Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2023-002 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2022
 • 2023-003 - Orienteringssaker
 • 2023-004 - Tertialrapport 3-2022 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
 • 2023-005 - Virksomhetsrapport desember 2022
 • 2023-006 - Virksomhetsrapport januar 2023
 • 2023-007 - Årsmelding 2022 - Brukerutvalget
 • 2023-008 - Årsmelding 2022 - Ungdomsrådet
 • 2023-009 - Oppdragsdokument 2023 Nordlandssykehuset HF
 • 2023-010 - Planlagte styresaker 2023
 • 2023-011 - Opprettelse av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret i 2023-2025
 • 2023-112 - Referatsaker
 • Eventuelt


Fant du det du lette etter?