HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 27. september 2023

Sakene 073-082

Direkte strømming/opptak av styremøtetSaksliste styremøte

 • 2023-073 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2023-074 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. august 2023
 • 2023-075 - Orienteringssaker
 • 2023-076 - Tertialrapport 2-2023 Nordlandssykehuset HF
 • 2023-077 - Tertialrapport 2-2023 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
 • 2023-078 - Virksomhetsrapport august 2023
 • 2023-079 - Kvalitets-/styringssystem og tilsyn/revisjoner ved Nordlandssykehuset, pr 1. september 2023
 • 2023-080 - Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i Nordlandssykehuset HF
 • 2023-081 - Justering av lønn administrerende direktør - U.off. Offl. § 23, 1. ledd
 • 2023-082 - Referatsaker
 • Eventuelt

Sakene
Fant du det du lette etter?