Avdelinger

Finn avdeling

Akuttenhet for ungdomhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/akuttenhet-for-ungdomAkuttenhet for ungdomA
Akuttmedisinsk klinikkhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/akuttmedisinsk-klinikkAkuttmedisinsk klinikkA
Akuttpsykiatrisk avdelinghttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/akuttpsykiatrisk-avdelingAkuttpsykiatrisk avdelingA
Alderspsykiatrisk enhethttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/spesialpsykiatrisk-avdeling/alderspsykiatrisk-enhetAlderspsykiatrisk enhetA
Allmennpsykiatrisk enhet Bhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/salten-distriktspsykiatriske-senter-bodo/allmennpsykiatrisk-enhet-bAllmennpsykiatrisk enhet BA
Allmennpsykiatrisk enhet Dhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/salten-distriktspsykiatriske-senter-bodo/allmennpsykiatrisk-enhet-dAllmennpsykiatrisk enhet DA
Allmennpsykiatrisk enhet Stokmarkneshttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/lofoten-og-vesteralen-distriktspsykiatriske-senter/allmennpsykiatrisk-enhet-stokmarknesAllmennpsykiatrisk enhet StokmarknesA
Allmennpsykiatrisk team, Fauskehttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/salten-distriktspsykiatriske-senter-bodo/allmennpsykiatriske-team-fauskeAllmennpsykiatrisk team, FauskeA
Allmenspykiatrisk team, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/salten-distriktspsykiatriske-senter-bodo/allmenspykiatrisk-teamAllmenspykiatrisk team, BodøA
Ambulansetjenestenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/prehospital-klinikk/ambulansetjenestenAmbulansetjenestenA
Ambulant akutteam, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/lofoten-og-vesteralen-distriktspsykiatriske-senter/ambulant-akutteamAmbulant akutteam, LofotenA
Ambulant akuttenhet, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/lofoten-og-vesteralen-distriktspsykiatriske-senter/ambulant-akuttenhetAmbulant akuttenhet, VesterålenA
Ambulant rehabiliteringsteam, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-habilitering-og-rehabilitering/ambulant-rehabiliteringsteam-lofotenAmbulant rehabiliteringsteam, LofotenA
Ambulant rehabiliteringsteam, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-habilitering-og-rehabilitering/ambulant-rehabiliteringsteam-vesteralenAmbulant rehabiliteringsteam, VesterålenA
Anestesiavdelingenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/akuttmedisinsk-klinikk/anestesiavdelingenAnestesiavdelingenA
Avdeling for akuttmottak, AMK og observasjonsenhethttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/prehospital-klinikk/avdeling-for-akuttmottak-amk-og-observasjonsenhetAvdeling for akuttmottak, AMK og observasjonsenhetA
Avdeling for habilitering og rehabiliteringhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-habilitering-og-rehabiliteringAvdeling for habilitering og rehabiliteringA
Avdeling for kreft og lindrende behandlinghttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-kreft-og-lindrende-behandlingAvdeling for kreft og lindrende behandlingA
Avdeling for rus, psykiatri og avhengighethttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/avdeling-for-rus-psykiatri-og-avhengighetAvdeling for rus, psykiatri og avhengighetA
Barne- og undomspsykiatrisk avdelinghttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdelingBarne- og undomspsykiatrisk avdelingB
Barne- og ungdomspoliklinikk, Indre Saltenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-indre-saltenBarne- og ungdomspoliklinikk, Indre SaltenB
Barnehabilitering, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/barneklinikken/barnehabilitering-bodoBarnehabilitering, BodøB
Barneklinikkenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/barneklinikkenBarneklinikkenB
Barnemedisin, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/barneklinikken/barnemedisin-bodoBarnemedisin, BodøB
Barnepoliklinikk, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/barneklinikken/barnepoliklinikk-bodoBarnepoliklinikk, BodøB
Barnepoliklinikk, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/barneklinikken/barnepoliklinikk-vesteralenBarnepoliklinikk, VesterålenB
Blodbanken, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/blodbanken-bodoBlodbanken, BodøB
Blodbanken, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/blodbanken-lofotenBlodbanken, LofotenB
Blodbanken, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/blodbanken-vesteralenBlodbanken, VesterålenB
Bryst- og endokrinkirurgisk poliklinikk, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-og-ortopedisk-klinikk/bryst-og-endokrinkirurgisk-poliklinikk-bodoBryst- og endokrinkirurgisk poliklinikk, BodøB
Brystdiagnostisk senter, mammografihttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/brystdiagnostisk-senter-mammografiBrystdiagnostisk senter, mammografiB
BUP ambulant enhethttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-ambulant-enhetBUP ambulant enhetB
BUP Fagenhet for autismehttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-autismeteamBUP Fagenhet for autismeB
BUP Fagenhet for familiebehandlinghttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-familiepoliklinikkBUP Fagenhet for familiebehandlingB
BUP Fagenhet for nevropsykologihttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-nevropsykologisk-poliklinikkBUP Fagenhet for nevropsykologiB
BUP Fagenhet for spiseforstyrrelserhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-spiseforstyrrelsespoliklinikkBUP Fagenhet for spiseforstyrrelserB
BUP Lofoten Gravdalhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-lofoten-gravdalBUP Lofoten GravdalB
BUP Lofoten Svolværhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-lofoten-svolverBUP Lofoten SvolværB
BUP Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-vesteralenBUP VesterålenB
BUP Ytre Salten - barnhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-ytre-salten-barnBUP Ytre Salten - barnB
BUP Ytre Salten - ungdomhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-ytre-salten-ungdomBUP Ytre Salten - ungdomB
BUP Ytre Salten - Ørneshttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-ytre-salten-ornesBUP Ytre Salten - ØrnesB
Dagenhet for barnhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/barneklinikken/dagenhet-for-barn-bodoDagenhet for barnD
Dagenhet Lekneshttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/lofoten-og-vesteralen-distriktspsykiatriske-senter/dagenhet-leknesDagenhet LeknesD
Dagenhet Svolværhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/lofoten-og-vesteralen-distriktspsykiatriske-senter/dagenhet-svolverDagenhet SvolværD
Dagkirurgi, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-og-ortopedisk-klinikk/dagkirurgi-lofotenDagkirurgi, LofotenD
Dagkirurgi og kirurgisk mottak, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/dagkirurgi-og-kirurgisk-mottak-bodoDagkirurgi og kirurgisk mottak, BodøD
Dagkirurgisk enhethttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/akuttmedisinsk-klinikk/dagkirurgisk-enhetDagkirurgisk enhetD
Diabetes poliklinikkhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/diabetes-poliklinikkDiabetes poliklinikkD
Diagnostisk klinikkhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/diagnostisk-klinikkDiagnostisk klinikkD
Dialyseenhet H3https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/dialyseenhet-h3Dialyseenhet H3D
Enhet for blodsykdommer og krefthttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/enhet-for-blodsykdommer-og-kreftEnhet for blodsykdommer og kreftE
Enhet for kliniske servicefunksjoner (KSF)https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-habilitering-og-rehabilitering/enhet-for-kliniske-servicefunksjoner-ksfEnhet for kliniske servicefunksjoner (KSF)E
Ergoterapi, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-habilitering-og-rehabilitering/enhet-for-kliniske-servicefunksjoner-ksf/ergoterapi-lofotenErgoterapi, LofotenE
Ergoterapi, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-habilitering-og-rehabilitering/enhet-for-kliniske-servicefunksjoner-ksf/ergoterapi-vesteralenErgoterapi, VesterålenE
Ergoterapitjenesten, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-habilitering-og-rehabilitering/enhet-for-kliniske-servicefunksjoner-ksf/ergoterapi-bodoErgoterapitjenesten, BodøE
Felles poliklinikk, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-og-ortopedisk-klinikk/felles-poliklinikk-lofotenFelles poliklinikk, LofotenF
Fysikalsk medisin og rehabilitering, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-habilitering-og-rehabilitering/enhet-for-kliniske-servicefunksjoner-ksf/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-bodoFysikalsk medisin og rehabilitering, BodøF
Fysioterapi, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-habilitering-og-rehabilitering/enhet-for-kliniske-servicefunksjoner-ksf/fysioterapi-bodoFysioterapi, BodøF
Fysioterapi, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-habilitering-og-rehabilitering/enhet-for-kliniske-servicefunksjoner-ksf/fysioterapi-lofotenFysioterapi, LofotenF
Fysioterapi, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-habilitering-og-rehabilitering/enhet-for-kliniske-servicefunksjoner-ksf/fysioterapi-vesteralenFysioterapi, VesterålenF
Fødeavdeling, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kvinneklinikken/fodeavdeling-bodoFødeavdeling, BodøF
Fødeavdeling, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kvinneklinikken/fodeavdeling-vesteralenFødeavdeling, VesterålenF
Fødestue, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/fodestue-lofotenFødestue, LofotenF
Gynekologisk poliklinikk, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gynekologisk-poliklinikk-bodoGynekologisk poliklinikk, BodøG
Gynekologisk poliklinikk, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gynekologisk-poliklinikk-lofotenGynekologisk poliklinikk, LofotenG
Gynekologisk poliklinikk, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gynekologisk-poliklinikk-vesteralenGynekologisk poliklinikk, VesterålenG
Habilitering barn, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-habilitering-og-rehabilitering/habilitering-barn-lofotenHabilitering barn, LofotenH
Habilitering barn, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-habilitering-og-rehabilitering/habilitering-barn-vesteralenHabilitering barn, VesterålenH
Habilitering for voksne, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-habilitering-og-rehabilitering/habilitering-voksne-bodoHabilitering for voksne, BodøH
Habilitering voksne, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-habilitering-og-rehabilitering/habilitering-voksne-lofotenHabilitering voksne, LofotenH
Habilitering voksne, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-habilitering-og-rehabilitering/habilitering-voksne-vesteralenHabilitering voksne, VesterålenH
Helse i arbeidhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-habilitering-og-rehabilitering/helse-i-arbeidHelse i arbeidH
Hjerteovervåkingenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjerteovervakingenHjerteovervåkingenH
Hud poliklinikkhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hud-poliklinikkHud poliklinikkH
Hørselssentralen, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/horselssentralen-bodoHørselssentralen, BodøH
Hørselssentralen, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/horselssentralen-lofotenHørselssentralen, LofotenH
Hørselssentralen, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/horselssentralen-vesteralenHørselssentralen, VesterålenH
Intensivavdelingenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/akuttmedisinsk-klinikk/intensivavdelingenIntensivavdelingenI
Kirurgisk klinikkhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikkKirurgisk klinikkK
Kirurgisk ortopedisk poliklinikk, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-og-ortopedisk-klinikk/kirurgisk-ortopedisk-poliklinikk-vesteralenKirurgisk ortopedisk poliklinikk, VesterålenK
Kirurgisk poliklinikk, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-poliklinikk-bodoKirurgisk poliklinikk, BodøK
Kirurgisk post A6, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-og-ortopedisk-klinikk/kirurgisk-post-a6-bodoKirurgisk post A6, BodøK
Kirurgisk post A7, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-og-ortopedisk-klinikk/kirurgisk-post-a7-bodoKirurgisk post A7, BodøK
Kirurgisk sengeenhet, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-og-ortopedisk-klinikk/kirurgisk-sengeenhet-lofotenKirurgisk sengeenhet, LofotenK
Kirurgisk/ortopedisk sengetun, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-og-ortopedisk-klinikk/kirurgiskortopedisk-sengetun-vesteralenKirurgisk/ortopedisk sengetun, VesterålenK
Kjemoterapienheten, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-og-ortopedisk-klinikk/kjemoterapienheten-vesteralenKjemoterapienheten, VesterålenK
Kjeve poliklinikk, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kjeve-poliklinikk-bodoKjeve poliklinikk, BodøK
Klinisk ernæringstjeneste, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-habilitering-og-rehabilitering/enhet-for-kliniske-servicefunksjoner-ksf/klinisk-erneringsfysiolog-bodoKlinisk ernæringstjeneste, BodøK
Klinisk ernæringstjeneste, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-habilitering-og-rehabilitering/enhet-for-kliniske-servicefunksjoner-ksf/klinisk-erneringsfysiolog-lofotenKlinisk ernæringstjeneste, LofotenK
Klinisk ernæringstjeneste, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-habilitering-og-rehabilitering/enhet-for-kliniske-servicefunksjoner-ksf/klinisk-erneringsfysiolog-vesteralenKlinisk ernæringstjeneste, VesterålenK
Korttidsenhet for ungdomhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/korttidsenhet-for-ungdomKorttidsenhet for ungdomK
Korttidsenhet rushttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/avdeling-for-rus-psykiatri-og-avhengighet/korttidsenhet-rusKorttidsenhet rusK
Kvinneklinikkenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kvinneklinikkenKvinneklinikkenK
Laboratoriemedisinhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriemedisinLaboratoriemedisinL
Laboratoriet i Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriet-i-lofotenLaboratoriet i LofotenL
Laboratoriets poliklinikk for prøvetakinghttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriets-poliklinikk-for-provetakingLaboratoriets poliklinikk for prøvetakingL
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/avdeling-for-rus-psykiatri-og-avhengighet/legemiddelassistert-rehabilitering-larLegemiddelassistert rehabilitering (LAR)L
Lofoten hest- og helsesenterhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/lofoten-og-vesteralen-distriktspsykiatriske-senter/lofoten-hest-og-helsesenterLofoten hest- og helsesenterL
Lofoten og Vesterålen distriktspsykiatriske senterhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/lofoten-og-vesteralen-distriktspsykiatriske-senterLofoten og Vesterålen distriktspsykiatriske senterL
Logoped, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-habilitering-og-rehabilitering/enhet-for-kliniske-servicefunksjoner-ksf/logoped-bodoLogoped, BodøL
Logoped, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-habilitering-og-rehabilitering/enhet-for-kliniske-servicefunksjoner-ksf/logoped-vesteralenLogoped, VesterålenL
Luftambulansehttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/prehospital-klinikk/luftambulanseLuftambulanseL
Lærings- og mestringssenterethttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/stab-og-senter/lerings-og-mestringssenteretLærings- og mestringssenteretL
Medisinsk avdeling for overvekt, endokrinologi og nyre - N3https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/overvekt-endokrinologi-og-nyreMedisinsk avdeling for overvekt, endokrinologi og nyre - N3M
Medisinsk avdeling Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling-lofotenMedisinsk avdeling LofotenM
Medisinsk avdeling Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling-vesteralenMedisinsk avdeling VesterålenM
Medisinsk dagenhet og poliklinikk, K3 Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-dagenhet-og-poliklinikk-k3-bodoMedisinsk dagenhet og poliklinikk, K3 BodøM
Medisinsk dagenhet og poliklinikk, K4 Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-dagenhet-og-poliklinikk-k4-bodoMedisinsk dagenhet og poliklinikk, K4 BodøM
Medisinsk klinikkhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikkMedisinsk klinikkM
Nevrologisk poliklinikk, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologisk-poliklinikk-bodoNevrologisk poliklinikk, BodøN
Nevrologisk poliklinikk, Lofoten (ambulerende)https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologisk-poliklinikk-lofotenNevrologisk poliklinikk, Lofoten (ambulerende)N
Nevrologisk poliklinikk, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nevrologisk-poliklinikk-vesteralenNevrologisk poliklinikk, VesterålenN
Nukleærmedisinsk avdelinghttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/nukleermedisinsk-avdelingNukleærmedisinsk avdelingN
Nyfødtintensiv, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/barneklinikken/nyfodtintensiv-seksjon-bodoNyfødtintensiv, BodøN
Ortopedisk posthttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-og-ortopedisk-klinikkOrtopedisk postO
Palliativt teamhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/palliativt-teamPalliativt teamP
Panorama kaféhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/panorama-kafPanorama kaféP
Patologienhetenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/patologenPatologienhetenP
Portøravdelingenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/prehospital-klinikk/portoravdelingenPortøravdelingenP
Prehospital klinikkhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/prehospital-klinikkPrehospital klinikkP
Prestetjenesten i Nordlandssykehusethttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-habilitering-og-rehabilitering/enhet-for-kliniske-servicefunksjoner-ksf/prestPrestetjenesten i NordlandssykehusetP
Psykiatrisk innsatsteamhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/spesialpsykiatrisk-avdeling/psykiatrisk-innsatsteamPsykiatrisk innsatsteamP
Psykisk helse- og rusklinikkhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikkPsykisk helse- og rusklinikkP
Psykoseteamethttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/salten-distriktspsykiatriske-senter-bodo/psykoseteametPsykoseteametP
Regional enhet for psykoserhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/spesialpsykiatrisk-avdeling/enhet-for-psykoserRegional enhet for psykoserR
Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP)https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/spesialpsykiatrisk-avdeling/regionalt-senter-for-spiseforstyrrelser-kompetanseteamRegionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP)R
Regionalt senter for sykelig overvekthttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/regionalt-senter-for-sykelig-overvektRegionalt senter for sykelig overvektR
Rehabilitering, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-habilitering-og-rehabilitering/rehabilitering-vesteralenRehabilitering, VesterålenR
Revmatologisk poliklinikk, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/revmatologisk-poliklinikk-bodoRevmatologisk poliklinikk, BodøR
Revmatologisk poliklinikk, Lofoten (ambulerende)https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/revmatologisk-poliklinikk-lofotenRevmatologisk poliklinikk, Lofoten (ambulerende)R
Revmatologisk poliklinikk, Vesterålen (ambulerende)https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/revmatologisk-poliklinikk-vesteralenRevmatologisk poliklinikk, Vesterålen (ambulerende)R
Rus- og psykiatrienhetenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/avdeling-for-rus-psykiatri-og-avhengighet/rus-og-psykiatrienhetenRus- og psykiatrienhetenR
Ruspoliklinikken (inkl. LAR)https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/avdeling-for-rus-psykiatri-og-avhengighet/rusteametRuspoliklinikken (inkl. LAR)R
Rusteamet Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/lofoten-og-vesteralen-distriktspsykiatriske-senter/rusteamet-lofotenRusteamet LofotenR
Røntgen, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/rontgen-bodoRøntgen, BodøR
Røntgen, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/rontgen-lofotenRøntgen, LofotenR
Røntgen, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/rontgen-vesteralenRøntgen, VesterålenR
Salten distriktspsykiatriske senterhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/salten-distriktspsykiatriske-senter-bodoSalten distriktspsykiatriske senterS
Seksjon for smittevernhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/seksjon-for-smittevernSeksjon for smittevernS
Sengepost, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/sengepost-bodo-hbevSengepost, BodøS
Sikkerhetsenhetenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/spesialpsykiatrisk-avdeling/sikkerhetsenhetenSikkerhetsenhetenS
Smerteenhetenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/akuttmedisinsk-klinikk/smerteenhetenSmerteenhetenS
Sosionomtjenesten, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-habilitering-og-rehabilitering/enhet-for-kliniske-servicefunksjoner-ksf/sosionomtjenesten-bodoSosionomtjenesten, BodøS
Sosionomtjenesten, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/enhet-for-habilitering-og-rehabilitering/enhet-for-kliniske-servicefunksjoner-ksf/sosionomtjenesten-lofotenSosionomtjenesten, LofotenS
Sosionomtjenesten, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-habilitering-og-rehabilitering/enhet-for-kliniske-servicefunksjoner-ksf/sosionomtjenesten-vesteralenSosionomtjenesten, VesterålenS
Spesialpsykiatrisk avdelinghttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/spesialpsykiatrisk-avdelingSpesialpsykiatrisk avdelingS
Stomipoliklinikk, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-og-ortopedisk-klinikk/stomipoliklinikk-bodoStomipoliklinikk, BodøS
Stråleterapienhetenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/enhet-for-straleterapiStråleterapienhetenS
Sykehusapoteket i Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/sykehusapotekSykehusapoteket i BodøS
Søvnutredning, Bodø (søvnapnè)https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/sovnutredning-bodoSøvnutredning, Bodø (søvnapnè)S
Uroterapeut poliklinikk, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-og-ortopedisk-klinikk/uroterapeut-poliklinikk-bodoUroterapeut poliklinikk, BodøU
Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Gravdalhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/lofoten-og-vesteralen-distriktspsykiatriske-senter/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-gravdalVoksenpsykiatrisk poliklinikk, GravdalV
Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Stokmarkneshttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/lofoten-og-vesteralen-distriktspsykiatriske-senter/voksenpsykiatrisk-poliklinikkVoksenpsykiatrisk poliklinikk, StokmarknesV
Voksenpsykiatrisk Poliklinikk Svolvær (utekontor)https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/lofoten-og-vesteralen-distriktspsykiatriske-senter/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-svolver-utekontorVoksenpsykiatrisk Poliklinikk Svolvær (utekontor)V
Zefyr hotellhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/zefyr-hotellZefyr hotellZ
Øre-nese-hals- kjeve kirurgiske inngrephttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ore-nese-hals-kjeve-kirurgiske-inngrep-bodoØre-nese-hals- kjeve kirurgiske inngrepØ
Øre-nese-hals poliklinikk, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ore-nese-hals-poliklinikk-bodoØre-nese-hals poliklinikk, BodøØ
Øre-nese-hals poliklinikk, Lofoten (ambulerende)https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ore-nese-hals-poliklinikk-lofotenØre-nese-hals poliklinikk, Lofoten (ambulerende)Ø
Øre-nese-hals poliklinikk, Vesterålen (ambulerende)https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ore-nese-hals-poliklinikk-vesteralenØre-nese-hals poliklinikk, Vesterålen (ambulerende)Ø
Øye poliklinikk og operasjon, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/oye-poliklinikk-og-operasjon-bodoØye poliklinikk og operasjon, BodøØ
Øye poliklinikk og operasjon, Lofoten (ambulerende)https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/oye-poliklinikk-og-operasjon-lofotenØye poliklinikk og operasjon, Lofoten (ambulerende)Ø

Besøksadresser

Bodø, Rønvikhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-ronvikBodø, Rønvik
Bodø, sentrumhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-sentrumBodø, sentrum
Gidsken Jakobsen vei 32https://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-sentrum/plassmyraGidsken Jakobsen vei 32
Hol 45, Lekneshttps://nordlandssykehuset.no/steder/hol-45-leknesHol 45, Leknes
Kløveråsveien 100, Rønvikhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-ronvik/kloverasveien-100Kløveråsveien 100, Rønvik
Kløveråsveien 107, Rønvikhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-ronvik/kloverasveien-107Kløveråsveien 107, Rønvik
Kløveråsveien 2, Rønvikhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-ronvik/kloverasveien-2Kløveråsveien 2, Rønvik
Lofoten, Gravdalhttps://nordlandssykehuset.no/steder/lofoten-gravdalLofoten, Gravdal
Meierigården, Ørneshttps://nordlandssykehuset.no/steder/meierigarden-ornesMeierigården, Ørnes
Mellomåsen 108, Rønvikhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-ronvik/mellomasenMellomåsen 108, Rønvik
Mellomåsveien 104, Rønvikhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-ronvik/mellomasveien-104Mellomåsveien 104, Rønvik
Mellomåsveien 106, Rønvikhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-ronvik/mellomasveien-106Mellomåsveien 106, Rønvik
Mellomåsveien 110, Rønvikhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-ronvik/mellomasveien-110Mellomåsveien 110, Rønvik
Mellomåsveien 26, Rønvikhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-ronvik/mellomasveien-26Mellomåsveien 26, Rønvik
Mellomåsveien 8, Rønvikhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-ronvik/mellomasveien-8Mellomåsveien 8, Rønvik
O-fløya, Bodø sentrumhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-sentrum/o-floyaO-fløya, Bodø sentrum
Psykatrisk dagavdeling, Lekneshttps://nordlandssykehuset.no/steder/lofoten-gravdal/psykiatrisk-dagsavdeling-leknesPsykatrisk dagavdeling, Leknes
S-fløyahttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-sentrum/s-floyaS-fløya
Sivert Nilsens gate 51, Svolværhttps://nordlandssykehuset.no/steder/sivert-nilsens-gate-51-svolverSivert Nilsens gate 51, Svolvær
Sjøgata 49, Fauskehttps://nordlandssykehuset.no/steder/sjogata-49-fauskeSjøgata 49, Fauske
Søndre gate 19 - A, Stokmarkneshttps://nordlandssykehuset.no/steder/vesteralen/sondre-gate-19-aSøndre gate 19 - A, Stokmarknes
Søndre gate 19 - B, Stokmarkneshttps://nordlandssykehuset.no/steder/vesteralen/sondre-gate-19-bSøndre gate 19 - B, Stokmarknes
Thalleveien 37, Rønvikhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-ronvik/thalleveien-37Thalleveien 37, Rønvik
Thalleveien 38, Rønvikhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-ronvik/thalleveien-38Thalleveien 38, Rønvik
Vensmoenhttps://nordlandssykehuset.no/steder/vensmoen-hovedbygning-roklandVensmoen
Vesterålen, Stokmarkneshttps://nordlandssykehuset.no/steder/vesteralenVesterålen, Stokmarknes
Zefyr hotellhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-sentrum/zefyr-hotellZefyr hotell

Fant du det du lette etter?