HELSENORGE

Barnehabilitering, Bodø

Vi gir tilbud til barn og unge i Nordland opp til 18 år som har medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelse, eller skader i nervesystem eller bevegelsesapparat. Vi tilbyr tverrfaglig habilitering, diagnostisering, utredning og behandling. Vi gir også veiledning, kurs og undervisning til barn, ungdom, foreldre og det  kommunale hjelpeapparatet. 
Fant du det du lette etter?