HELSENORGE

Barnemedisin, Bodø

Barnemedisinsk sengepost er en del av Barneklinikken. Vi behandler barn med medisinske og øre, nese, hals-diagnoser i aldersgruppen 0 -16 år, barn med kirurgiske diagnoser i aldersgruppen 0-7 år og ortopediske barn opp til 14 år. Vi jobber mye tverrfaglig med fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, kliniskernæringsfysiolog med flere. 

Fant du det du lette etter?