HELSENORGE

Nyfødt intensiv

Nyfødtintensiv utreder og behandler fortidlig fødte og syke nyfødte. Avdelingen er tilrettelagt og drives etter prinsippene for familiebasert omsorg, med fokus på tidlig tilknytning og samspill mellom foreldre og barn.

Fant du det du lette etter?