HELSENORGE

Palliativt team for barn og unge (PALBU)

Palliasjon er aktiv behandling og omsorg for barn og unge med alvorlige livsbegrensende eller livstruende tilstander. Palliasjon kjennetegnes av en helhetlig tenkning der målet er å hjelpe barnet eller ungdommen med det de og familien har behov for.Fant du det du lette etter?