Helsenorge
Digitale skjema

Checkware

Via Checkware kan helsepersonell sende ut kartlegginger og andre typer skjema digitalt som du kan svare på hjemmefra.

​Pålogging for pasienter, pårørende og andre som skal besvare Checkware-​​skjema

​Nordlandssykehuset har nå startet opp med digital utsending av spørreskjema og kartlegginger til pasientene sine via CheckWare. I den forbindelse vil du som pasient motta en SMS fra Nordlandssykehuset noen dager i forkant av timen din, med beskjed om å logge deg inn i CheckWare for å svare på et skjema. Vedlagt ligger også en link som leder deg til svarportalen og skjemaet vi ønsker at du skal besvare. Dersom du har spørsmål rundt dette kan du ta kontakt med din behandlende avdeling for mer informasjon.

Har du spørsmål? Ta kontakt med timeservice,  75 57 10 00, eller aktuell avdeling som kan sjekke tilgangen din.


Digital kartlegging for enklere oppfølging

Etter henvisning til sykehuset og avtale med oss kan du få tilgang til programvaren Checkware. Sykehuset bruker Checkware for digital samhandling med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere. Helsepersonell kan sende ut kartlegginger og andre typer skjema som vi ønsker tilbakemelding på digitalt og du kan svare på disse hjemmefra. 

Dette g​ir enklere innsamling og oppfølging av informasjon til bruk i klinisk arbeid og kvalitetsarbeid.​

Hvordan logger ​​jeg meg inn i CheckWare?

Du vil få tilsendt en SMS. Denne SMS’en inneholder info om hvilken avdeling som har sendt ut skjema, og info om hvordan du logger inn i CheckWare. I SMS’en finnes det to linker. Den første viser til den siden du er inne på nå, mens den andre linken som ligger helt nederst i meldingen er den du skal bruke for å komme til innloggingssiden til CheckWare. Følg ellers instrukser for innlogging som beskrevet i SMS teksten. 

Får du opp meld​​ing om at brukernavn eller passord er feil?

I noen tilfeller blir ventelistebrevet sendt ut til barn under 16 år. I disse tilfellene vil SMS’en bli sendt til en av barnets foreldre slik at en foresatt kan svare på vegne av barnet. Her må man bruke barnets fødsels og personnummer for å logge seg inn i CheckWare. Følg ellers instruksene som er oppgitt i SMS teksten. ​

Fant du det du lette etter?