HELSENORGE

Patologienheten

På patologisk enhet jobber vi med obduksjoner og prøver å oppklare årsak til dødsfall, enten de skyldes sykdom eller unaturlige forhold. Men i de senere årene er patologi blitt mer og mer et servisefag som undersøker celler og vev fra levende. Slikt materiale sendes fra kliniske avdelinger på sykehus eller fra legekontor. God kontakt med rekvirentene er viktig for at vi kan vurdere våre funn riktig.

Fant du det du lette etter?