HELSENORGE

Hørselssentralen, Lofoten

Viktigste arbeidsoppgave for oss er å ta hørselsprøver som danner grunnlag for legenes diagnoser, og å tilpasse høreapparater. Vi gir også et behandlingstilbud til pasienter med tinnitus.

I tillegg driver vi undervisning og annen informasjonsvirksomhet overfor pasientene, deres pårørende og helsepersonell.
Fant du det du lette etter?