HELSENORGE

Ergoterapitjenesten, Bodø

Ergoterapi er et tilbud til mennesker som av ulike grunner har vansker med å utføre daglige aktiviteter, eller som står i fare for å få det. Vår målsetting er å gi våre pasienter mulighet til å oppnå et så aktivt liv som mulig ut fra deres funksjonsnivå, forutsetninger og ønsker. Dette gjør vi ved å bruke former for aktivitet i vurdering, observasjon og direkte behandling.

Fant du det du lette etter?