HELSENORGE

Ergoterapi, Lofoten

Ergoterapeutene yter tjenester til sykehusets innlagte og polikliniske pasienter, ut fra elektronisk henvisning fra behandlende lege. 

Ergoterapeutens oppgave er kartlegging/vurdering, behandling, rehabilitering, råd og veiledning. Ergoterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasientsituasjoner. 
Fant du det du lette etter?