HELSENORGE

Ergoterapi, Vesterålen

Ergoterapi ytes til inneliggende pasienter ved sykehusets sengeposter, medisinsk og kirurgisk område.
 
I tillegg gis poliklinisk ergoterapi til håndkirurgiske pasienter for utarbeiding / tilpassing av ortoser, trening, oppfølging / kontroller, og kognitive tester / førerkortvurdering.
 
Henvisning: Sendes av lege ved aktuell sengepost til KSF ergo Vesterålen.

Fant du det du lette etter?