HELSENORGE

Fysioterapi, Bodø

Fysioterapeutene tjenestegjør ved sykehusets kliniske sengeposter, dagposter og poliklinikker i somatikken, og har spesialkompetanse innen det fagområdet de er tilknyttet. Våre pasienter blir henvist fra lege på aktuell avdeling ved sykehuset.

Fant du det du lette etter?