HELSENORGE

Fysioterapi, Lofoten

Fysioterapeutene yter tjenester til sykehusets innlagte og polikliniske pasienter i somatikken, ut fra elektronisk henvisning fra behandlende lege. 


Fysioterapeutens oppgave er undersøkelse/vurdering, behandling, rehabilitering, råd og veiledning. Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasientsituasjoner.

Fant du det du lette etter?