HELSENORGE

Fysioterapi, Vesterålen

Fysioterapi ytes til inneliggende og polikliniske pasienter ved sykehusets sengeposter på medisinsk og kirurgisk område. Fysioterapeutene kan ved forespørsel også gi veiledning til kommunene.

Henvisning: Sendes av lege ved aktuell sengepost til KSF fysio Vesterålen.


Fant du det du lette etter?