HELSENORGE

Helse i arbeid

Helse i arbeid gir tilbud om poliklinisk utredning og oppfølging til personer som står i fare for eller nylig har falt ut av arbeid og/eller studier som følge av vanlige muskel- og skjelettplager og/eller vanlige psykiske lidelser som angst, depresjon. Utredningen er tverrfaglig og kan ved samtykke også inkludere ressurser fra NAV. I poliklinikken er forhold rundt arbeid og/eller utdanning et fokus som møter pasienten allerede ved innkalling. Helse i arbeid er et todelt konsept som inneholder et individtiltak og et bedriftstiltak.
Fant du det du lette etter?