Helse i arbeid

Helse i arbeid er en poliklinikk som gir tilbud om utredning og oppfølging til personer som nylig har falt ut av arbeid, eller står i fare for å falle ut av arbeid som følge av vanlige muskel- og skjelettplager og/eller vanlige psykiske plager. Utredningen er tverrfaglig og kan ved samtykke også inkludere ressurser fra NAV. I poliklinikken er forhold rundt arbeid og/eller utdanning et fokus som møter pasienten allerede ved innkalling. HelseIArbeid er et todelt konsept som inneholder et individtiltak og et bedriftstiltak.

Fant du det du lette etter?