HELSENORGE

Klinisk ernæringstjeneste, Bodø

Klinisk ernæringstjeneste tilbyr ernæringsbehandling av inneliggende pasienter ved somatiske avdelinger i hele Nordlandssykehuset HF (Bodø, Lofoten og Vesterålen), samt poliklinisk veiledning av pasienter som tilhører Nordlandssykehuset og som er henvist fra spesialisthelsetjenesten.

Fant du det du lette etter?