HELSENORGE

Logoped, Bodø

Nordlandsykehuset har to logopedstillinger som er organisert under Kliniske servicfunksjoner, KSF. Logopedene yter tjenester til alle avdelinger og poliklinikker på sykehuset etter henvisning fra lege.

Fant du det du lette etter?