HELSENORGE

Rehabilitering, Vesterålen

Nordlandssykehuset Vesterålen har en rehabiliteringsenhet med fire døgnbemannede senger lokalisert i medisinsk avdeling. Tilbudet gjelder i hovedsak pasienter som trenger spesialisert, intensiv rehabilitering i forløpet etter akutt hjerneslag, evt. akutt funksjonssvikt grunnet annen nevrologisk sykdom. 


Enheten har fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom, rehabiliteringssykepleier og nevrolog. Tilbudet gjelder pasienter i nedslagsfeltet for Nordlandssykehuset Bodø (Salten), Lofoten og Vesterålen, henvist fra spesialisthelsetjenesten. 

Fant du det du lette etter?