HELSENORGE

Sosionomtjenesten, Bodø

Sykdom, ulykke eller skade kan føre til økonomiske, følelsesmessige eller praktiske utfordringer i hverdagen. En sykehussosionom har oversikt over ulike hjelpe og støtteordninger, og kan gjennom samtale kartlegge situasjonen for deg og dine pårørende, og bistå med å finne løsninger. 

Tjenesten gjelder for både pasienter og pårørende.
Fant du det du lette etter?