HELSENORGE

Sosionomtjenesten, Lofoten

Sykdom, ulykke eller skade kan føre til økonomiske, følelsesmessige eller praktiske utfordringer i hver-dagen. En sykehussosionom har oversikt over ulike hjelpe og støtteordninger, og kan gjennom samtale kartlegge situasjonen for deg og dine pårørende, og bistå med å finne løsninger. 


Tjenesten gjelder for både pasienter og pårørende.

Fant du det du lette etter?