HELSENORGE

Avdeling for kreft og lindrende behandling

Avdelingen består av 4 enheter; Enhet for blodsykdommer og kreft, Enhet for stråleterapi, Palliativt team og Vardesenteret. Avdelingen skal i samarbeid med kreftavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ivareta ikke-kirurgisk kreftbehandling og gi omsorg til kreftpasienter i Nordland. 

Fant du det du lette etter?