HELSENORGE

Avdeling for kreft og lindrende behandling

Avdelingen består av fem enheter: Enhet for blodsykdommer og kreft, Enhet for stråleterapi, Enhet for kreftleger, Palliativt team og Vardesenteret. Avdelingen skal i samarbeid med kreftavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ivareta ikke-kirurgisk kreftbehandling og gi omsorg til kreftpasienter i Nordland. 


Fant du det du lette etter?