HELSENORGE

Enhet for blodsykdommer og kreft

Enheten tilbyr medikamentell kreftbehandling, og annen dagbehandling til kreftpasienter og pasienter med blodsykdommer.

Ved poliklinikken møter du kreftsykepleiere, kreftleger, legespesialister i blodsykdommer, og helsesekretærer. Pasienter som kommer til poliklinikk for første gang får samtale med lege og/eller sykepleier. Du må gjerne ha med en pårørende eller venn til denne timen.
Fant du det du lette etter?