HELSENORGE

Stråleterapienheten

Enhet for Stråleterapi består av en planleggingsetasje og en behandlingsetasje. I planleggingsetasjen har vi en egen CT og doseplanleggingsstasjoner. I behandlingsetasjen har vi to strålemaskiner med integrert røntgenapparat. På enheten jobber det for tiden ni stråleterapeuter, to radiografer, tre medisinske fysikere, en kreftsykepleier og to leger. Vi har også to medisinsk ingeniør tilknyttet enheten. 

Fant du det du lette etter?