HELSENORGE

Hjerteovervåkingen

Hjerteovervåkningen er en del av medisinsk klinikk og behandler pasienter med ulike hjertesykdommer som kransåresykdom (infarkt), hjerterytmeforstyrrelser, hjertemuskelsykdommer og hjertesvikt. Enheten samarbeider med Enhet for invasiv kardiologi om pasienter som får utført kransåreundersøkeleser og utblokking. Det legges også inn pacemakere hos oss. 


Enheten er delt i to med en sengepost (13 senger) og en overvåkningsdel (6 senger). På overvåkningen ivaretas pasienter med overvåkningsbehov og svikt i ett eller flere organer.

Fant du det du lette etter?