HELSENORGE

Invasiv kardiologi

Invasiv kardiologi er en del av medisinsk klinikk, avdeling hjerte. Pasienter til behandling på laboratoriet vil i hovedsak ha dagopphold på kardiologisk utredning eller være innlagt ved kardiologisk sengepost. 

Her undersøkes og behandles pasienter med hjertemedisinske problemstillinger. Vi mottar pasienter som både kommer til planlagt time og de som kommer akutt.


Fant du det du lette etter?