HELSENORGE

Kardiologisk poliklinikk

Kardiologisk poliklinikk er en enhet i avdeling hjerte i medisinsk klinikk, som er geografisk lokalisert i 3. etg. i K-fløyen. Poliklinikken utreder og behandler pasienter med mistenkt eller etablert hjertesykdom henvist fra fastleger, privatpraktiserende spesialister eller sykehusleger.

Fant du det du lette etter?