HELSENORGE

Medisinsk avdeling, Vesterålen

Medisinsk klinikk drifter en sengepost med 25 plasser, en akutt slag- og rehabiliteringsenhet, intensivsenger, poliklinikk, dialyse og dagbehandling. I tillegg driftes en kjemoterapienhet i samarbeid med Kirurgisk klinikk. 

Fant du det du lette etter?