HELSENORGE

Sengepost, Bodø

Sengeenheten for nevrologi og revmatologi har 19 senger, inkludert slagenhet for hjerneslagsbehandling. Vi har to slagsykepleiere og egen ergoterapeut tilknyttet slagenheten. Vi har også overvåkningsrom for pasienter som trenger tett oppfølging. 
Fant du det du lette etter?