Avdeling for akuttmottak, AMK og observasjonsenhet

Denne avdelingen består av tre enheter.

Les mer om Avdeling for akuttmottak, AMK og observasjonsenhet

Avdeling for akuttmottak, AMK og observasjonsenhet

Akuttmottak

Akuttmottaket vurderer og prioriterer undersøkelse og behandling av pasienter som kommer til sykehuset med behov for øyeblikkelig hjelp. Bemanningen er i hovedsak sykepleiere med merkantil støtte.

Observasjonsenhet

Observasjonsenheten ble åpnet i 2012 og kan benyttes for en selektert gruppe pasienter med særskilt behov for observasjon og avklaring innenfor et tidsvindu på 24 timer.

AMK

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Bodø betjener alle 113-henvendelser i Salten, Lofoten og Vesterålen. Operasjonsområdet omfatter en variert geografi og demografi, med en populasjon på om lag 136 000 innbyggere fordelt på 20 kommuner. Til disse områdene styrer og koordinerer AMK Bodø ambulanseressurser (ambulansebiler, ambulansebåter og luftambulanse) i det daglige. AMK Bodø er samlokalisert med 110 Nordland (Brann) og 112 Nordland (Politi) og samarbeider tett med disse og HRS Nord ved hendelser som ulykker, brann, skred og andre større hendelser som har behov for hjelp av alle etater. 

Primæroppgavene til AMK-sentralen er mottak og håndtering av nødtelefon 113 fra publikum. Gi profesjonell veiledning, fastsette hastegrad og iverksette utrykning og koordinering av ressurser og innsats.

Kontaktinformasjon

Dekning av reiseutgifter

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket nødvendige utgifter. Les mer om dine rettigheter

Planlegg reisen til Nordlandssykehuset

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved Nordlandssykehuset med buss. Sjekk ut reisnordland.no for rutetider.

Trenger du drosje? Ring Nordland taxi, tlf. 07550

Pasientreiser ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nordlandssykehuset, les mer om pasientreiser Nordlandssykehuset

Fant du det du lette etter?