HELSENORGE

Korttidsenhet rus

Rus- og avhengighetsbehandling på korttids døgnavdeling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er et frivillig tilbud til personer over 18 år som ønsker avrusning, kartlegging, utredning og behandling som et ledd i endring av egne rusmiddelvaner. Dette gjelder både legale og illegale rusmidler. 

Fant du det du lette etter?