HELSENORGE

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

LAR er tverrfaglig spesialisert behandling av personer med opioidavhengighet ved bruk av substitusjonslegemidler (metaton og buprenorfin). Formålet med behandlingen er at den enkelte skal få bistand til å endre sin livssituasjon gjennom bedring av vedkommendes optimale mestrings- og funksjonsnivå. Formålet er også å redusere skadene av opioidavhengigheten og faren for overdosedødsfall.
Fant du det du lette etter?