Rus- og psykiatrienheten

Rus- og psykiatrienheten (ROP) er en del av Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet ved Nordlandssykehuset Psykisk helse og Rusklinikk, og omfatter en døgnenhet med tilhørende treningsleilighet. Tilbudet gjelder først og fremst Nordland fylke, men det kan også søkes gjennom fritt sykehusvalg.

Les mer om Rus- og psykiatrienheten

Rus- og psykiatrienheten

Enheten er et tilbud til pasienter som har en alvorlig psykisk lidelse og samtidig alvorlig rusmisbruk (ROP pasienter). Alvorlige psykiske lidelser er definert som alvorlig depresjon, angst, schizofreni, affektive psykoser, stemningslidelser eller personlighetsforstyrrelser innenfor det eksentriske og engstelige spekter.

Gjennomgående for pasientene er at de har et klart funksjonsfall, og er klart behandlingstrengende, og at poliklinisk behandling i kombinasjon med oppfølging lokalt er prøvd og funnet utilstrekkelig.

Kartlegging og utredning av tilstanden er nødvendig i institusjon, på spesialistnivå, der det er f.eks. er uavklart om tilstanden er rusutløst psykose eller psykosespekter lidelser, stemningslidelser mv.

Forventet nytte av helsehjelpen. Manglende eller svak motivasjon hos pasienten er imidlertid noe man må regne med å måtte jobbe med.

Enheten har 8 sengeplasser og er beregnet for personer mellom 18-35 år, hvor de yngste prioriteres. Personer under 18 år kan også tas inn ved behov.

Alle pasienter tilbys først inntil 6 ukers vurderingsopphold. Her startes kartlegginger og utredninger i f.t. rusmønster, psykiske symptomer, nettverkskartlegging, adl-kartlegging og innføring av enhetens rutiner.

Alle pasienter har 3 uker utgang med følge ved innleggelse, også ved reinnleggelse eller overføring fra andre enheter.

I løpet av de 6 ukene gjøres det vurdering av behandlerteam til pasient i samarbeid med pasienten om nytten av et videre opphold. Behandlerteamet består av to miljøpersonell og behandler, overlege eller psykologspesialist.

Deretter kan pasienten få et videre 3 mnd. utredningsopphold og ut over det inntil 1 år i behandling.

Vi tilbyr og reinnleggelser. Det stilles da større krav til nyttegjøring av opphold og hvilke områder det skal arbeides videre med fra tidligere innleggelser.

Behandling ved enhet for rus og psykiatri

Behandlingen er individuelt tilpasset. I tillegg til utredning og behandling av psykisk lidelse og skadereduksjon i forhold til rusavhengigheten, er det flere områder det fokuseres på under oppholdet ved ROP:

 

 • Samarbeid med kommune/DPS, familie og nettverk
 • Samtale- og gruppe terapi, Kognitiv terapi
 • Undervisning på områder knyttet til rusmisbruk og psykiske lidelser
 • Somatisk utredning, oppfølging og behandling
 • Medikamentell behandling
 • Tannbehandling
 • Økonomi og bolig
 • Miljøterapi knyttet til kartlegging og oppfølging av ADL-funksjoner
 • Fysisk trening, turer, kosthold, søvn og hvile
 • Struktur i forhold til planlegging av hverdagen, arbeid gjennom Jobbhuset eller jobbspesialist og skole.
 • Integrert kriseplan- både med fokus på rusmisbruk og psykiske lidelser

Ved alvorlig psykisk lidelse og rusmisbruk må målsettingen når det gjelder rusmisbruk ofte være lavere enn totalavhold. I en del tilfeller vil skadereduksjon være det mest hensiktsmessige målet for behandlingen. I arbeidet brukes verktøy som MI og vi benytter Tegn og Symptomer som redskap for avdekking av rusinntak.

Kontaktinformasjon

Hvordan komme seg til Mellomåsveien 26, Rønvik

Fra Bodø sentrum/hurtigbåtterminalen: Buss nr 3 fra Kulturhuset Stormen – til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 300 meter å gå til/fra sykehuset i Thalleveien 37. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Fra Bodø lufthavn: Buss nr 1 til Aspåsen – bytt til buss nr 3, til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 300 meter å gå til/fra sykehuset: Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 1

Fra Bodø togstasjon: Gå til Sjøgata 41, ta buss nr 3 til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 300 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Fra hurtigruten i Bodø: Gå 400 meter til stoppestedet "Terminalveien", ta buss nr 3 til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 300 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Parkering Bodø, Rønvik

 ​

Praktisk informasjon

Biblioteket Rønvik

​​Åpningstid: 09-15 alle hverdager.

Plassering i fløy RE-1, samlokalisert med HR Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering.

Hoveddelen av bibliotekfilialens samling er medisinsk faglitteratur om psykiatriske lidelser og pensumlitteratur for helsefaglige utdanninger. Det tilbys litteratursøk for ansatte/studenter, fjernlån fra andre bibliotek og kunde-pc'er.

Filialen har en egen samling skjønnlitteratur, inkl. filmer og lydbøker.

E-post direkte til oss: psykiatribibliotek@nlsh.no

Kantine, Bodø Rønvik

Åpningstid:

Fra 11-13

Helg og høytid har vi stengt.

Det blir kun servert lunch,salat og div andre ting ved disse kantinene.

Kantinen har bankterminal.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.