Rus- og psykiatrienheten

En døgnenhet som utreder og behandler mennesker med en samtidig alvorlig psykisk lidelse og rusavhangelighet.

Les mer om Rus- og psykiatrienheten

Rus- og psykiatrienheten

Målgruppen

Enheten er et tilbud til pasienter som har en alvorlig psykisk lidelse og samtidig alvorlig rusmisbruk. Alvorlige psykiske lidelser er definert som alvorlig depresjon, angst, schizofreni, affektive psykoser, stemningslidelser og personlighetsforstyrrelser der disse forårsaker et vesentlig funksjonstap.


Gjennomgående for pasientene er at de har et klart funksjonsfall, og er klart behandlingstrengende, og at poliklinisk behandling i kombinasjon med oppfølging lokalt er prøvd og funnet utilstrekkelig.

I tillegg vil enheten være egnet for pasienten som trenger kartlegging og utredning av tilstanden mens de er innlagt i institusjon, der det er for eksempel er uavklart om tilstanden er rusutløst psykose eller psykosespekter lidelser, stemningslidelser mv.
 
Enheten har 8 sengeplasser og er beregnet for personer mellom 18-35 år, hvor de yngste prioriteres. Personer under 18 år kan også tas inn ved behov. 

Behandlingstilbud


Behandlingen er individuelt tilpasset. I tillegg til utredning og behandling av psykisk lidelse samt skadereduksjon eller behandling av rusmiddelavhengighet, er det flere områder det fokuseres på under oppholdet ved ROP:

 • Samarbeid med kommune/DPS, familie og nettverk
 • Samtale- og gruppe terapi, Kognitiv terapi
 • Undervisning på områder knyttet til rusmisbruk og psykiske lidelser
 • Somatisk utredning, oppfølging og behandling
 • Medikamentell behandling 
 • Tannbehandling
 • Økonomi og bolig
 • Miljøterapi knyttet til kartlegging og oppfølging av ADL-funksjoner
 • Fysisk trening, turer, kosthold, søvn og hvile
 • Struktur og planlegging av hverdag, arbeid gjennom Jobbhuset eller jobbspesialist og skole.
 • Integrert kriseplan- både med fokus på rusmisbruk og psykiske lidelser

Ved alvorlig psykisk lidelse og rusmisbruk må målsettingen når det gjelder rusmisbruk ofte være lavere enn totalavhold. I en del tilfeller vil skadereduksjon være det mest hensiktsmessige målet for behandlingen. I arbeidet brukes verktøy som MI og vi benytter Tegn og Symptomer som redskap for avdekking av rusinntak.
 

Varighet av innleggelse/behandling

Alle pasienter tilbys først inntil 6 ukers vurderings- og utredningsopphold. Her startes kartlegging og utredning av rusmønster, psykiske symptomer, kroppslig helse, nettverkskartlegging, kartlegging av funksjonsnivå og innføring i enhetens rutiner.

Alle pasienter har 3 uker utgang med følge ved innleggelse, også ved reinnleggelse eller overføring fra andre enheter. Alle får et eget behandlingsteam som består av to ansatte fra miljøpersonalet og en behandler.

I løpet av de 6 ukene gjør behandlerteamet og pasienten en vurdering nytten av et videre opphold.
Deretter kan pasienten få et utvidet 3 mnd. utredningsopphold og ut over det inntil 1 år i behandling.
Vi tilbyr også reinnleggelser der det er hensiktsmessig.

Bemanning

Enheten er bemannet med miljøpersonalet bestående av psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, miljøterapeuter, helsefagarbeidere og kokk.
Behandler stab består for tiden av psykiater.

Annet

Enheten har 8 sengeplasser med tilhørende treningsleilighet

Kontaktinformasjon

Telefon
75 50 15 80
Postadresse

Enhet for rus og psykiatri

Psykisk helse og rus klinikk

Postboks 1480

8092 Bodø

Mellomåsveien 26, Rønvik
Besøksadresse
Mellomåsveien 26(Kart)
Mellomåsveien

Dekning av reiseutgifter

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket nødvendige utgifter. Les mer om dine rettigheter

Hvordan komme seg til Mellomåsveien 26, Rønvik

Fra Bodø sentrum/hurtigbåtterminalen: Buss nr 3 fra Kulturhuset Stormen – til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 300 meter å gå til/fra sykehuset i Thalleveien 37. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Fra Bodø lufthavn: Buss nr 1 til Aspåsen – bytt til buss nr 3, til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 300 meter å gå til/fra sykehuset: Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 1

Fra Bodø togstasjon: Gå til Sjøgata 41, ta buss nr 3 til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 300 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Fra hurtigruten i Bodø: Gå 400 meter til stoppestedet "Terminalveien", ta buss nr 3 til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 300 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Parkering Bodø, Rønvik

 ​

Planlegg reisen til Nordlandssykehuset

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved Nordlandssykehuset med buss. Sjekk ut reisnordland.no for rutetider.

Trenger du drosje? Ring Nordland taxi, tlf. 07550

Pasientreiser ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nordlandssykehuset, les mer om pasientreiser Nordlandssykehuset

Praktisk informasjon

Biblioteket Rønvik

​​Åpningstid: 09-15 alle hverdager.

Plassering i fløy RE-1, samlokalisert med HR Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering.

Hoveddelen av bibliotekfilialens samling er medisinsk faglitteratur om psykiatriske lidelser og pensumlitteratur for helsefaglige utdanninger. Det tilbys litteratursøk for ansatte/studenter, fjernlån fra andre bibliotek og kunde-pc'er.

Filialen har en egen samling skjønnlitteratur, inkl. filmer og lydbøker.

E-post direkte til oss: psykiatribibliotek@nlsh.no

Kantine, Bodø Rønvik

Åpningstid:

Fra 11-13

Helg og høytid har vi stengt.

Det blir kun servert lunch,salat og div andre ting ved disse kantinene.

Kantinen har bankterminal.

Fant du det du lette etter?