Ruspoliklinikken (inkl. LAR)

Ruspoliklinikken tilbyr kartlegging, utredning og behandling for voksne over 18 år som har et skadelig bruk eller en avhengighet til ett eller flere psykoaktive stoffer, til spill eller til anabole androgene steroider.

Les mer om Ruspoliklinikken (inkl. LAR)

Ruspoliklinikken (inkl. LAR)

Gjennom et forløp ved Ruspoliklinikken er målet å få kartlagt, utredet og gitt behandling for ditt rus-/avhengighetsproblematikk og for samtidig eksisterende psykiske og fysiske vansker. Tilbudet ved Ruspoliklinikken gis både individuelt, i lag med pårørende eller i grupper. Ruspoliklinikken samarbeider også med andre instanser i helsevesenet og hjelpeapparatet for øvrig.

Målgruppen


Ruspoliklinikken er et tilbud primært til voksne over 18 år. Pasienter under 18 kan likevel få et behandlingstilbud etter nærmere vurdering og gitt indikasjon.
Ruspoliklinikken er et tilbud til for mennesker med skadelig bruk eller avhengighet til psykoaktive stoffer, til spilproblematikk eller til bruk av anabole androgene steroider.
Eksempler på vanlige psykoaktive stoffer eller rusmidler som behandles ved Ruspoliklinikken er alkohol, vanedannende legemidler, opioider, cannabinoider og amfetaminer.
Behandling for spillproblematikk som Ruspoliklinikken også tilbyr, omhandler både pengespill og dataspill.
Komorbide tilstander er hyppig forekommende og kartlegging, utredning og behandling av lette allmenne psykiske lidelser, som bl.a. depresjon, angst og traume-lidelser er også en del tilbudet som gis. Ruspoliklinikken gir og eget behandlingstilbud til pårørende ved behov for det.

Behandlingstilbud


Ved Ruspoliklinikken tilbys du regelmessige polikliniske samtaler tilpasset ditt behov. Tilbudet gis primært i poliklinikkens lokaler

Behandlingstilbudet er delt inn i ulike faser:

 • Kartleggingsfase: I løpet av de 3 første ukene vil du møte din behandler til første samtale. Utover møte med din behandler vil du også bli møtt av lege, psykolog og en sosialfaglig ansatt slik at ditt behandlingsbehov kartlegges på en best mulig måte. I etterkant av disse samtalene vil vi sammen med deg vurdere hvilket utredning og/eller behandlings-tilbud som kan passe for deg. Vi ønsker gjerne å involvere din familie/pårørende samt din fastlege og/eller andre instanser av helseapparatet som er involvert, i dette arbeidet.
 • Utredning: Hvis den innledende kartleggingen avdekker psykiske eller fysiske vansker som krever videre undersøkelse/utredning vil resultatene av kartleggingen diskuteres med deg og hvis du ønsker vil det utarbeides en videre plan for hvordan utredningen vil foregå. I et utredningsforløp vil det benyttes et bredt spekter av ulike verktøy og ulike fagpersoner kan involveres for å sikre at utredningen gjøres på en grundig og forsvarlig måte. I forhold til fysisk helse vil dette gjøres i nært samarbeid med din fastlege og evt. somatisk sykehusavdeling ved behov for det.
 • BEHANDLING: Etter endt kartlegging vil du og din behandler utforme en behandlingsplan. Dette danner grunnlaget for behandlingsforløpet og vil evalueres underveis. Behandlingsplanen inneholder dine ønsker, behov, målsetning og hvilken behandlingsmetode som skal benyttes. Det er store individuelle forskjeller i hvilken behandlingsmetode som er rett for hver enkelt pasient, og dette vil kunne kartlegges sammen med din henviser og etter hvert din behandler i TSB. Har du gode eller dårlige erfaringer med noen av behandlingsmetodene er det viktig at du forteller om dette slik at nytten av behandlingen du mottar blir størst mulig.
  Rus omhandler sjeldent bare bruk av rus og for de fleste har rusbruken ført til sosiale konsekvenser. I et behandlingsforløp ved Ruspoliklinikken vil du få tilbud om kartlegging og bistand sosiale problemer relatert til familie, økonomi, bolig og andre lignende problemstillinger som er aktuelle.

OPPFØLGING: I løpet av behandlingen vil det i samarbeid med din behandler kartlegges og vurderes om du bør ha oppfølging eller mottar annen behandling etter det polikliniske tilbudet avsluttes, og hva dette eventuelt skal inneholde. Din behandler vil etter avtale med deg henvise deg videre ved behov.


Behandlingstilbudet ved Ruspoliklinikken omfatter følgende:

 • Kognitiv atferdsterapi
 • Motiverende intervju (MI)
 • Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
 • Mentaliseringsbasert terapi
 • EMDR
 • Psykoedukasjon
 • Mindfulness-basert tilbakefallsforebygging
 • Individuell jobbstøtte

Varlighet av behandling


Varighet og omfang av behandling er individuelt tilpasset og varieres ut i fra hva du selv ønsker og hva du er i behov for. For noen er det tilstrekkelig med et relativt kort forløp, mens andre er i behov for behandling og støtte over lengre tid. Den optimale behandlingsslutt er planlagt og skjer i samarbeid mellom deg og din behandler.
Varighet av behandling avtales ved endt kartlegging men kan justeres etter behov. Behandlingen bør evalueres hyppig underveis blant annet for å vurdere grad av framskritt, for justering av behandlingplan ved behov og for å vurdere varighet av behandling.

Bemanning

Ruspoliklinikken er tverrfaglig sammensatt og består bl.a. av leger, psykologer, sykepleiere og barnevernspedagoger m.fl. Enheten har og ansatt egen jobbspesialist (IPS-konsulent).

Praktisk informasjon

Ruspoliklinikken er tverrfaglig sammensatt og består bl.a. av leger, psykologer, sykepleiere og barnevernspedagoger m.fl. Enheten har og ansatt egen jobbspesialist (IPS-konsulent).

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Mellomåsen - fløy A.
Telefon
75 50 16 00
mandag - fredag 0800 - 1530
Postadresse
Ruspoliklinikken
Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet
Postboks 1480
8092 Bodø
Mellomåsveien 26, Rønvik
Besøksadresse
Mellomåsveien 26(Kart)
Mellomåsveien

Dekning av reiseutgifter

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket nødvendige utgifter. Les mer om dine rettigheter

Hvordan komme seg til Mellomåsveien 26, Rønvik

Fra Bodø sentrum/hurtigbåtterminalen: Buss nr 3 fra Kulturhuset Stormen – til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 300 meter å gå til/fra sykehuset i Thalleveien 37. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Fra Bodø lufthavn: Buss nr 1 til Aspåsen – bytt til buss nr 3, til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 300 meter å gå til/fra sykehuset: Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 1

Fra Bodø togstasjon: Gå til Sjøgata 41, ta buss nr 3 til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 300 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Fra hurtigruten i Bodø: Gå 400 meter til stoppestedet "Terminalveien", ta buss nr 3 til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 300 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Parkering Bodø, Rønvik

 ​

Planlegg reisen til Nordlandssykehuset

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved Nordlandssykehuset med buss. Sjekk ut reisnordland.no for rutetider.

Trenger du drosje? Ring Nordland taxi, tlf. 07550

Pasientreiser ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nordlandssykehuset, les mer om pasientreiser Nordlandssykehuset

Praktisk informasjon

Biblioteket Rønvik

​​Åpningstid: 09-15 alle hverdager.

Plassering i fløy RE-1, samlokalisert med HR Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering.

Hoveddelen av bibliotekfilialens samling er medisinsk faglitteratur om psykiatriske lidelser og pensumlitteratur for helsefaglige utdanninger. Det tilbys litteratursøk for ansatte/studenter, fjernlån fra andre bibliotek og kunde-pc'er.

Filialen har en egen samling skjønnlitteratur, inkl. filmer og lydbøker.

E-post direkte til oss: psykiatribibliotek@nlsh.no

Kantine, Bodø Rønvik

Åpningstid:

Fra 11-13

Helg og høytid har vi stengt.

Det blir kun servert lunch,salat og div andre ting ved disse kantinene.

Kantinen har bankterminal.

LAR - legemiddelassistert rehabilitering https://nordlandssykehuset.no/behandlinger/lar-legemiddelassistert-rehabilitering-LAR - legemiddelassistert rehabilitering LLegemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Mentaliseringsbasert terapi (MBT)https://nordlandssykehuset.no/behandlinger/mentaliseringsbasert-terapi-mbtMentaliseringsbasert terapi (MBT)MMentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandlingMentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandlingMentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandlingMentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandling
Mindfulness i rusbehandlingenhttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/mindfulness-i-rusbehandlingenMindfulness i rusbehandlingenMRusavhengighet - Mindfulness i rusbehandlingRusavhengighet - Mindfulness i rusbehandlingRusavhengighet - Mindfulness i rusbehandlingRusavhengighet - Mindfulness i rusbehandling
Motiverende intervju (MI)https://nordlandssykehuset.no/behandlinger/motiverende-intervju-miMotiverende intervju (MI)MMotiverende intervju (MI)Motiverende intervju (MI)Motiverende intervju (MI)Motiverende intervju (MI)
Rusavhengighet, poliklinisk behandlinghttps://nordlandssykehuset.no/behandlinger/rusavhengighet-poliklinisk-behandlingRusavhengighet, poliklinisk behandlingRRus og avhengighet - Poliklinisk behandlingRus og avhengighet - Poliklinisk behandlingRus og avhengighet - Poliklinisk behandlingRus og avhengighet - Poliklinisk behandling

Fant du det du lette etter?