Barne- og undomspsykiatrisk avdeling

Barne- og ungdomspsykiatrien i Nordland omfatter, foruten BUPA Nordlandssykehuset HF, poliklinikker ved hvert av de 6 lokalsykehusene i Nordland hvor det er til sammen 9 poliklinikker. BUPA har funksjon som sentralklinikk i fylket.

Fant du det du lette etter?