HELSENORGE

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Barne- og ungdomspsykiatrien i Nordland omfatter, foruten BUPA Nordlandssykehuset, poliklinikker ved hvert av de seks lokalsykehusene i Nordland hvor det er til sammen ni poliklinikker. BUPA har funksjon som sentralklinikk i fylket.

Fant du det du lette etter?