Barne- og undomspsykiatrisk avdeling

Barne- og ungdomspsykiatrien i Nordland omfatter, foruten BUPA Nordlandssykehuset HF, poliklinikker ved hvert av de 6 lokalsykehusene i Nordland hvor det er til sammen 9 poliklinikker. BUPA har funksjon som sentralklinikk i fylket.

Les mer om Barne- og undomspsykiatrisk avdeling

Barne- og undomspsykiatrisk avdeling

Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) består av 2 polikliniske enheter; BUP – IS som er poliklinikk Indre Salten med kontor på Fauske og BUP- Vesterålen. I tillegg er det en poliklinisk seksjon; BUP - YS som er poliklinikk Ytre Salten med separate enheter for barn og ungdom i Bodø, i tillegg til et eget kontor på Ørnes.

BUPA har 4 fagenheter; fagenhet for autisme, fagenhet for spiseforstyrrelser, fagenhet for nevropsykologi og fagenhet for familiebehandling. Hver av disse tilbyr spesialisert behandling og veiledning til barn/ungdom og deres familie.

 Det er 4 enheter som tilbyr døgnopphold hvor barn og unge bor i institusjonen over tid, og gis tilbud om utredning og behandling. Disse 4 døgnenhetene er Akuttenhet for ungdom, Enhet for familiebehandling, langtidsenhet for ungdom og korttidsenhet for ungdom.

Samtidig som barn og unge har opphold ved døgnenhetene går de som er i skolepliktig alder ved Mellomåsen skole, som ligger på området, evt. i videregående skole. Det gis også barnehagetilbud i forbindelse med opphold for barn under skolepliktig alder.

Tilbud ved poliklinikk omfatter undersøkelse, utredning, råd og behandling til barn og unge samt deres foresatte. I tillegg gis det veiledning til evt. behandlingsapparat rundt klienten. BUPA vektlegger nært samarbeid mellom spesialistene i fagenhetene, poliklinikkene og døgnenhetene for å sikre best mulig kompetanse og behandling.

Kontakt

Besøksadresser og praktisk informasjon

Hvordan komme seg til Thalleveien 37, Rønvik

Fra Bodø sentrum/hurtigbåtterminalen: Buss nr 3 fra Kulturhuset Stormen – til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 400 meter å gå til/fra sykehuset i Thalleveien 37. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Fra Bodø lufthavn: Buss nr 1 til Aspåsen – bytt til buss nr 3, til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 400 meter å gå til/fra sykehuset: Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 1

Fra Bodø togstasjon: Gå til Sjøgata 41, ta buss nr 3 til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 400 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Fra hurtigruten i Bodø: Gå 400 meter til stoppestedet "Terminalveien", ta buss nr 3 til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 400 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Parkering Bodø, Rønvik

 ​

Praktisk informasjon

Biblioteket Rønvik

​​Åpningstid: 09-15 alle hverdager.

Plassering i fløy RE-1, samlokalisert med HR Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering.

Hoveddelen av bibliotekfilialens samling er medisinsk faglitteratur om psykiatriske lidelser og pensumlitteratur for helsefaglige utdanninger. Det tilbys litteratursøk for ansatte/studenter, fjernlån fra andre bibliotek og kunde-pc'er.

Filialen har en egen samling skjønnlitteratur, inkl. filmer og lydbøker.

E-post direkte til oss: psykiatribibliotek@nlsh.no

Kantine, Bodø Rønvik

Åpningstid:

Fra 11-13

Helg og høytid har vi stengt.

Det blir kun servert lunch,salat og div andre ting ved disse kantinene.

Kantinen har bankterminal.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.