BUP ambulant enhet

Ambulant enhet er en del av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved Nordlandssykehuset i Bodø. Enheten gir intensiv polikinisk og arenafleksibel behandling til pasienter i Saltenregionen.

Les mer om BUP ambulant enhet

BUP ambulant enhet

Målgruppe

Målgruppen er pasienter fra 3 til 18 år hvor poliklinisk behandling ikke har vist seg å være tilstrekkelig og innleggelse ikke anses optimalt eller ønskelig.
Pasientene har sammensatte vansker, symptombilder og tilstander som har medført ulik grad av funksjonsfall. Ofte berører dette hele familien og det vil være et delmål i behandling å styrke/bedre foreldrekompetanse ut fra barnet og familiens behov.

Henvisning

For å få tilbud fra Ambulant enhet så må pasienten ha fått tilbud om behandling i ordinær poliklinikk. Den enkelte poliklinikk har ansvaret for å vurdere om pasienten skal viderehenvises for behandling i Ambulant enhet. 

Tilbud

Behandlingsforløpet vil i utgangspunktet ha en ramme på tre måneder med jevnlige evalueringer og vurdering av videre forløp. Forløpet vil innebære intensiv behandling med 2-3 møtepunkt pr.uke inkludert møter med samarbeidende instanser.
Behandlingen er tilpasset familien og familieterapi, relasjons og nettverksarbeid er en viktig del av tilbudet. Ambulant virksomhet er arenafleksibelt, det vil si at mye av behandlingen kan være i hjemmet, på skolen eller på andre viktige arenaer for pasient og familien. Det vil i de fleste sakene være et tett samarbeid med for eksempel skole, 1. linjetjenesten, nettverk, og andre.
Enheten disponerer en familiebehandlingsleilighet hvor man kan ta imot familier til kortere polikliniske utrednings- og/eller behandlingsopphold (1-3 dager). Intensiv poliklinisk behandling i leilighet kan være særlig aktuelt for klienter/familier med lang reisevei. Et slikt tilbud innebærer en kombinasjon med bruk av leilighet og ambulant poliklinisk oppfølging på hjemplassen.

Kontaktinformasjon

Telefon
75 50 18 00
Kløveråsveien 107, Rønvik
Besøksadresse
Kløveråsveien 107(Kart)
Kløveråsveien 107, 8076 Bodø

Dekning av reiseutgifter

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket nødvendige utgifter. Les mer om dine rettigheter

Hvordan komme seg til Kløveråsveien 107, Rønvik

Fra Bodø sentrum/hurtigbåtterminalen: Buss nr 3 fra Kulturhuset Stormen – til stoppestedet "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 80 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Buss nr 9 går fra Sentrumsterminalen (buss) – til stoppestedet "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 80 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 9

Fra Bodø lufthavn: Buss nr 1 til City Nord eller Aspåsen, bytt til buss nr 3 til "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 80 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Fra Bodø togstasjon: Gå 150 meter til Sjøgata 41, ta buss nr 3 til stoppestedet "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 80 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Fra  hurtigruten i Bodø: Gå 400 meter til stoppestedet "Terminalveien",ta buss nr 3 til stoppestedet  "Mellomåsen" i krysset Mellomåsveien og Junkerveien - 80 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Parkering Bodø, Rønvik

 ​

Planlegg reisen til Nordlandssykehuset

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved Nordlandssykehuset med buss. Sjekk ut reisnordland.no for rutetider.

Trenger du drosje? Ring Nordland taxi, tlf. 07550

Pasientreiser ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nordlandssykehuset, les mer om pasientreiser Nordlandssykehuset

Fant du det du lette etter?