BUP Fagenhet for autisme

Fagenhet for autismespekterdiagnoser er et spesialisert tilbud til barn og ungdom med diagnose innenfor autismespekteret og deres familier og nettverk.

Les mer om BUP Fagenhet for autisme

BUP Fagenhet for autisme

Henvisning

Alle kan i utgangspunktet ta direkte kontakt med Fagenhet for autismespekterdiagnoser (ASD). Ved mistanke om at barnet har en autismevanske ber vi om at foresatte kontakter primærlege eller helsesøster. Videre kan lege eller barnevern henvende seg til BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) lokalt. BUP kan viderehenvise til Fagenhet for ASD ved behov. Barnehabiliteringen ved Nordlandssykehuset henviser også ved mistanke om autisme.

Fagenhetens geografiske område er tilknyttet Nordlandssykehuset HF, men bistår også andre helseforetak i Helse Nord.

Tilbud

Fagenheten har som mål å spre mest mulig kunnskap om autisme og autismebehandling. Dette gjøres blant annet gjennom å:

  1. Bistå i utredning og diagnostisering
  2. Bidrar med behandling for barn og ungdom
  3. Arrangere kurs og arbeidsseminarer om autisme
  4. Forskning og fagutvikling

    Fagenheten tilbyr opphold ved klinikken i våre lokaler for familier og øvrige nærpersoner rundt barnet når det gjelder de yngste barna. Et slikt opphold muliggjør et intensivt opplegg med testing, observasjoner og utprøving av treningsområder. I tillegg vil det foretas en omfattende og praktisk rettet opplæring av nærpersoner.

    Fagenheten driver utstrakt ambulant virksomhet. Dette innebærer et tett samarbeid med foresatte, ansatte i barnehage og skole. Oppfølgingsarbeidet ved hjemstedet involverer som regel habiliteringsteam, BUP eller PPT. Ansvarsgruppe rundt barnet koordineres av kommunal tjeneste.


Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Vi holder til i 1. etasje i Thalleveien 37. 
Telefon
75 50 19 38
Besøksadresser og praktisk informasjon

Dekning av reiseutgifter

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket nødvendige utgifter. Les mer om dine rettigheter

Hvordan komme seg til Thalleveien 37, Rønvik

Fra Bodø sentrum/hurtigbåtterminalen: Buss nr 3 fra Kulturhuset Stormen – til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 400 meter å gå til/fra sykehuset i Thalleveien 37. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Fra Bodø lufthavn: Buss nr 1 til Aspåsen – bytt til buss nr 3, til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 400 meter å gå til/fra sykehuset: Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 1

Fra Bodø togstasjon: Gå til Sjøgata 41, ta buss nr 3 til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 400 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Fra hurtigruten i Bodø: Gå 400 meter til stoppestedet "Terminalveien", ta buss nr 3 til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 400 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Parkering Bodø, Rønvik

 ​

Planlegg reisen til Nordlandssykehuset

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved Nordlandssykehuset med buss. Sjekk ut reisnordland.no for rutetider.

Trenger du drosje? Ring Nordland taxi, tlf. 07550

Pasientreiser ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nordlandssykehuset, les mer om pasientreiser Nordlandssykehuset

Praktisk informasjon

Biblioteket Rønvik

​​Åpningstid: 09-15 alle hverdager.

Plassering i fløy RE-1, samlokalisert med HR Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering.

Hoveddelen av bibliotekfilialens samling er medisinsk faglitteratur om psykiatriske lidelser og pensumlitteratur for helsefaglige utdanninger. Det tilbys litteratursøk for ansatte/studenter, fjernlån fra andre bibliotek og kunde-pc'er.

Filialen har en egen samling skjønnlitteratur, inkl. filmer og lydbøker.

E-post direkte til oss: psykiatribibliotek@nlsh.no

Kantine, Bodø Rønvik

Åpningstid:

Fra 11-13

Helg og høytid har vi stengt.

Det blir kun servert lunch,salat og div andre ting ved disse kantinene.

Kantinen har bankterminal.

Fant du det du lette etter?