HELSENORGE

BUP Fagenhet for familiebehandling

Fagenhet for familiebehandling er en enhet ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved Nordlandssykehuset i Bodø. Enheten arbeider primært i Nordlandssykehusets ansvarsområde.

Enheten tilbyr behandlingsopphold til familier der et eller flere av barna mellom 0 – 18 år har alvorlige psykiske / psykososiale problemer. Familier med barn mellom 0 – 12 år prioriteres.

Fant du det du lette etter?