BUP Fagenhet for familiebehandling

Fagenhet for familiebehandling er en enhet ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved Nordlandssykehuset i Bodø. Enheten arbeider primært i Nordlandssykehusets ansvarsområde.

Enheten tilbyr behandlingsopphold til familier der et eller flere av barna mellom 0 – 18 år har alvorlige psykiske / psykososiale problemer. Familier med barn mellom 0 – 12 år prioriteres.

Les mer om BUP Fagenhet for familiebehandling

BUP Fagenhet for familiebehandling

Enheten arbeider i hovedsak med familier der polikliniske og lokale hjelpetiltak ikke har ført frem, og der problemene til barna og ungdommene står i fare for å kronifiseres.

Henvisninger til enheten må gå gjennom den lokale BUP.

Behandlingen består av samtaler og familieterapi, relasjons- og nettverksarbeid og miljøaktiviteter.

Målet er å redusere symptomene hos barna ved å hjelpe familiene til bedre samspill og mestring i dagliglivet.

Fagenhet for familiebehandling samarbeider nært med det lokale hjelpeapparat, hjemskolen / barnehagen og andre som er av betydning for familien på hjemstedet.

I for og etterkant av oppholdene foretas det reiser av 2 – 3 dagers varighet til familiens hjemsted. Der besøker vi familien i deres hjem og har møte med henvisende instans og andre involverte parter i det lokale hjelpeapparat, og med barnas skoler og barnehager. Foreldrene/de foresatte deltar på alle møtene.

Kontaktinformasjon

Telefon
75 50 18 00
Besøksadresser og praktisk informasjon

Dekning av reiseutgifter

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket nødvendige utgifter. Les mer om dine rettigheter

Hvordan komme seg til Thalleveien 37, Rønvik

Fra Bodø sentrum/hurtigbåtterminalen: Buss nr 3 fra Kulturhuset Stormen – til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 400 meter å gå til/fra sykehuset i Thalleveien 37. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Fra Bodø lufthavn: Buss nr 1 til Aspåsen – bytt til buss nr 3, til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 400 meter å gå til/fra sykehuset: Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 1

Fra Bodø togstasjon: Gå til Sjøgata 41, ta buss nr 3 til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 400 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Fra hurtigruten i Bodø: Gå 400 meter til stoppestedet "Terminalveien", ta buss nr 3 til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 400 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Parkering Bodø, Rønvik

 ​

Planlegg reisen til Nordlandssykehuset

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved Nordlandssykehuset med buss. Sjekk ut reisnordland.no for rutetider.

Trenger du drosje? Ring Nordland taxi, tlf. 07550

Pasientreiser ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nordlandssykehuset, les mer om pasientreiser Nordlandssykehuset

Praktisk informasjon

Biblioteket Rønvik

​​Åpningstid: 09-15 alle hverdager.

Plassering i fløy RE-1, samlokalisert med HR Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering.

Hoveddelen av bibliotekfilialens samling er medisinsk faglitteratur om psykiatriske lidelser og pensumlitteratur for helsefaglige utdanninger. Det tilbys litteratursøk for ansatte/studenter, fjernlån fra andre bibliotek og kunde-pc'er.

Filialen har en egen samling skjønnlitteratur, inkl. filmer og lydbøker.

E-post direkte til oss: psykiatribibliotek@nlsh.no

Kantine, Bodø Rønvik

Åpningstid:

Fra 11-13

Helg og høytid har vi stengt.

Det blir kun servert lunch,salat og div andre ting ved disse kantinene.

Kantinen har bankterminal.

Fant du det du lette etter?