BUP Fagenhet for familiebehandling

Fagenhet for familiebehandling er en enhet ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved Nordlandssykehuset i Bodø. Enheten arbeider primært i Nordlandssykehusets ansvarsområde.

Enheten tilbyr behandlingsopphold til familier der et eller flere av barna mellom 0 – 18 år har alvorlige psykiske / psykososiale problemer. Familier med barn mellom 0 – 12 år prioriteres.

Les mer om BUP Fagenhet for familiebehandling

BUP Fagenhet for familiebehandling

Enheten arbeider i hovedsak med familier der polikliniske og lokale hjelpetiltak ikke har ført frem, og der problemene til barna og ungdommene står i fare for å kronifiseres.

Henvisninger til enheten må gå gjennom den lokale BUP.

Behandlingen består av samtaler og familieterapi, relasjons- og nettverksarbeid og miljøaktiviteter.

Målet er å redusere symptomene hos barna ved å hjelpe familiene til bedre samspill og mestring i dagliglivet.

Fagenhet for familiebehandling samarbeider nært med det lokale hjelpeapparat, hjemskolen / barnehagen og andre som er av betydning for familien på hjemstedet.

I for og etterkant av oppholdene foretas det reiser av 2 – 3 dagers varighet til familiens hjemsted. Der besøker vi familien i deres hjem og har møte med henvisende instans og andre involverte parter i det lokale hjelpeapparat, og med barnas skoler og barnehager. Foreldrene/de foresatte deltar på alle møtene.

Kontaktinformasjon

Telefon
75 50 18 00
Besøksadresser og praktisk informasjon

Hvordan komme seg til Thalleveien 37, Rønvik

Fra Bodø sentrum/hurtigbåtterminalen: Buss nr 3 fra Kulturhuset Stormen – til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 400 meter å gå til/fra sykehuset i Thalleveien 37. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Fra Bodø lufthavn: Buss nr 1 til Aspåsen – bytt til buss nr 3, til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 400 meter å gå til/fra sykehuset: Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 1

Fra Bodø togstasjon: Gå til Sjøgata 41, ta buss nr 3 til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 400 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Fra hurtigruten i Bodø: Gå 400 meter til stoppestedet "Terminalveien", ta buss nr 3 til stoppestedet "Rønvik sykehus" i Thalleveien - 400 meter å gå til/fra sykehuset. Link til rutetabell: Bussrute Bodø Linje 3

Parkering Bodø, Rønvik

 ​

Praktisk informasjon

Biblioteket Rønvik

​​Åpningstid: 09-15 alle hverdager.

Plassering i fløy RE-1, samlokalisert med HR Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering.

Hoveddelen av bibliotekfilialens samling er medisinsk faglitteratur om psykiatriske lidelser og pensumlitteratur for helsefaglige utdanninger. Det tilbys litteratursøk for ansatte/studenter, fjernlån fra andre bibliotek og kunde-pc'er.

Filialen har en egen samling skjønnlitteratur, inkl. filmer og lydbøker.

E-post direkte til oss: psykiatribibliotek@nlsh.no

Kantine, Bodø Rønvik

Åpningstid:

Fra 11-13

Helg og høytid har vi stengt.

Det blir kun servert lunch,salat og div andre ting ved disse kantinene.

Kantinen har bankterminal.

Fant du det du lette etter?