BUP Lofoten Svolvær

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk for Lofoten er et poliklinisk tilbud (dagtilbud) for barn og ungdom mellom 0-18 år og deres foresatte/familier.

Les mer om BUP Lofoten Svolvær

BUP Lofoten Svolvær

Vi utreder og behandler barn og unge (0-18år) med psykiske vansker, samt at vi yter hjelp til deres familier.  Noen av de vanligste problemstillingene er vansker med følelsene, selvmordstanker, angst, spiseforstyrrelser, selvskading, og vansker i forbindelse med ADHD, Asperger-syndrom eller annen utviklingsforstyrrelse.  Ved siden av dette deltar vi i samarbeidsfora rundt forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid innenfor det barne- og ungdomspsykiatriske fagområdet.  Vi har faste konsultasjonstider med fagpersoner i kommunehelsetjenesten, hvor vi gir veiledning og hvor saker kan drøftes anonymt.

Behandling foregår hovedsakelig i form av individuell- eller familieterapi, og veiledning til foreldre eller andre foresatte.  Vi tilbyr medikamentell behandling når det er indikasjon for det, og vi deltar i samarbeidsmøter rundt barn/ungdom med andre samarbeidspartnere.

I tillegg tilbyr vi hesteassistert psykoterapi (EAP), hvor hester brukes som medhjelpere i terapien.

Vi har et sped- og småbarnsteam på vår BUP som jobber spesifikt mot de yngste, og som tilbyr råd og veiledning til foreldre som av ulike grunner sliter med sin foreldrerolle og/eller i samspill med sine barn.

Kontakt

Telefon
76 06 01 00

Reise til Sivert Nilsens gate 51, Svolvær

Lofotekspressen rute 23-760: Å i Lofoten - Leknes – Svolvær – Sortland – Narvik:

http://177nordland.no/index.php?a_id=4133&ac_parent=280

Denne bussen (rute 23-760) korresponderer med følgende lokale bussruter i Lofoten:

http://www.177nordland.no/index.php?ac_id=384&ac_parent=280

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.