HELSENORGE

BUP Fagenhet for spiseforstyrrelser

Fagenhet for spiseforstyrrelser er et poliklinisk team organisert under BUPA ved Nordlandssykehuset i Bodø. Enheten ble opprettet i 2000 for å være et tilbud til barn og ungdom med alvorlig spiseforstyrrelse. Det arbeides opp mot lokalt nettverk med det formål at alle med spiseforstyrrelser skal få best mulig hjelp der de bor. Enheten bistår også fylkets ni Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i behandlingen av alvorlige spiseforstyrrelser.

Fant du det du lette etter?