HELSENORGE

BUP Ytre Salten - barn

Enhet for barn utreder og behandler barn på 0 – 12 år med moderate og alvorlige psykiske vansker, samt yter hjelp til deres familier. Noen av de vanligste problemstillingene er vansker med angst, atferdsforstyrrelse/trasslidelse, depresjon, forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet (ADHD)- mistanke, spiseforstyrrelser, Tourettes syndrom, traumer/kriser/katastrofer med alvorlige psykiske reaksjoner, tvangstanker og/eller tvangshandlinger og utviklingsforstyrrelser/ autismespekter tilstander og mistanke om gjennomgripende forstyrrelser/tilstander. Vedr. sped- og småbarn tilbyr vi råd og veiledning til foreldre som av ulike grunner har alvorlige vansker i sin foreldrerolle og/eller i samspill med sine barn.

Fant du det du lette etter?